Zainteresowanie Crypto rośnie!!!

 

27.06.2018

 

Firma badawcza Ipsos w imieniu ING Bank B.V. przeprowadziła badanie na temat postrzegania kryptowalut w Europie, Australii i Stanach Zjednoczonych, które ujawnia, że ​​zainteresowanie technologią prawdopodobnie podwoi się w przyszłości.

Podczas gdy tylko 9 procent respondentów posiada krypto, 25 procent stwierdziło, że będzie właścicielem niektórych w przyszłości. Największy procent (18 procent) właścicieli kryptowalut odnotowano w Turcji, a najniższy (4 procent) w Luksemburgu.

Badanie jest podobno przeprowadzane kilka razy w roku i uwzględnia płeć, wiek i populację w każdym kraju, podczas gdy dane o konsumentach są średnie. Ostatnie badanie, które przeprowadzono w okresie od 26 marca do 6 kwietnia 2018 r., Porównywało 15 krajów, w których badano około 1000 respondentów.

Według badań, 66 procent Europejczyków słyszało o kryptowalucie, z czego 77 procent to mężczyźni, a 55 procent to kobiety; 35 procent zgodziło się, że krypto jest “przyszłością wydatków online”, a 35 procent stwierdziło, że zwiększy swoją wartość w ciągu kolejnych 12 miesięcy.

Udział świadomości krypto jest równy lub przewyższa 50 procent w każdym badanym kraju, przy czym najwyższy wskaźnik w Austrii (79 procent) i Polsce (77 procent). W USA 57% respondentów słyszało o kryptowalucie.

Mniej niż jeden na dziesięciu w Europie posiadał krypto z podobnymi liczbami w Stanach Zjednoczonych i Australii. Badanie ujawniło, że ludzie w Europie będący bankierami mobilnymi mają znacznie większe prawdopodobieństwo posiadania krypto (12 procent) niż ci, którzy nie są bankowcami mobilnymi (4 procent).

Badanie wykazało również, że większość respondentów uznaje krypto jako bardziej ryzykowną inwestycję niż gotówka, nieruchomości, obligacje rządowe lub giełda. Wśród preferowanych źródeł informacji o potencjalnych inwestycjach Bitcoin (BTC) w 11 z 15 krajów, ludzie wybrali specjalistyczne strony internetowe. Respondenci z Hiszpanii, Francji i Luksemburga woleli polegać na doradcach finansowych lub bankowych, podczas gdy Włosi powiedzieli, że woleliby zarówno specjalistyczne strony internetowe, jak i profesjonalnych doradców.

Wcześniej w tym miesiącu firma konsultingowa Capgemini znalazła w swoim World Wealth Report 2018, że zainteresowanie kryptowalutami wzrosło w szczególności wśród osób o wysokiej wartości netto. Według raportu blisko jedna trzecia badanych osób wyraziła duże zainteresowanie kryptowalutami. Zainteresowanie kryptografią było znacznie wyższe wśród młodszych inwestorów, przy czym 70% respondentów poniżej 40. roku życia przywiązywało dużą wagę do tego, by ich menedżerowie ds. Majątku dostarczali informacji kryptograficznych, w porównaniu z zaledwie 13% respondentów w wieku 60 lat i więcej.