Zespół składający się z przedstawicieli Banku Izraela złożył formalny wniosek o informacje na temat technologii DLT

24.12.2018

Wniosek, którego celem jest, zgodnie z tytułem, “Regulacyjna koordynacja wirtualnych aktywów” – stwierdza, że ​​regulatorzy izraelskiego systemu finansowego uważają, że jest miejsce na odnowienie i wzmocnienie współpracy i koordynacji między wszystkimi organami regulacyjnymi i publicznymi w odniesieniu do DLT.

Poza bankiem centralnym tego kraju, w zespole znajdują się przedstawiciele krajowego organu ds. Papierów wartościowych, ministerstw finansów i sprawiedliwości, organu podatkowego, izraelskiego urzędu ds. Zakazu prania pieniędzy i finansowania terroryzmu oraz wielu innych lokalnych organów regulacyjnych.

Dokument prosi o informacje dotyczącej barier w rozwoju lokalnego przemysłu DLT. W tekście pytano wprost o problemy napotykane przez lokalne firmy DLT, inwestorów i konsumentów zajmujących się wirtualnymi aktywami jako przykładami.

Ponadto, zapytanie dotyczy ryzyka związanego z korzystaniem z zasobów wirtualnych i możliwościami DLT w branży finansowej. Wreszcie, w oświadczeniu zwrócono się również do tego, w jaki sposób DLT może pomóc w rozwiązywaniu problemów związanych z przeciwdziałaniem praniu pieniędzy (AML) i finansowaniem terroryzmu.

Zgodnie z oświadczeniem zainteresowane strony są proszone o przedstawienie odpowiednich informacji do 31 grudnia 2018 r.

Źródło obrazu: 123rf.com