Kanadyjski bank centralny wprowadza kolejną fazę prowadzonego przez siebie projektu badawczego “Project Jasper”

 

 

 

19.10.2017

Poza Bankiem Kanady w projekcie biorą udział także Payments Canada – obsługujący podstawowe kanały płatnicze w kraju – a także operatorem transakcji TMX. Niezależnie od tego, czy niezdecydowany “operator” dołączy się, proces selekcji, zgodnie z oświadczeniami, jest już w toku realizacji.

Projekt Jasper został opracowany przez Bank Kanady jako sposób na zbadanie różnych zastosowań technologii Ledger i do tej pory koncentrował się przede wszystkim na rozliczaniu płatności. Nowa faza skupi się na stworzeniu “zintegrowanej platformy papierów wartościowych i płatności”. Proof-of-concept skupiać się będzie zarówno na rozliczaniu transakcji z użyciem papierów wartościowych.

Carolyn Wilkins, starszy wiceminister kanadyjskiego banku centralnego, powiedziała o nowej fazie:

Nasz udział w tym przedsięwzięciu w celu zbadania potencjalnych sposobów modernizacji procesu rozliczeń papierów wartościowych jest dobrym przykładem tego, jak Bank Kanady promuje efektywność i stabilność systemu finansowego. Lepszy proces rozliczeń nie tylko obniżyłby koszty transakcji, ale także wspierałby odporność systemu finansowego, zwłaszcza w ciężkich momentach, poprzez szybsze czasy rozliczeń i zmniejszone ryzyko.

W czerwcu 2016 r. urzędnicy z banku centralnego zaprezentowali „CAD-coin”, a pod koniec zeszłego miesiąca osoby zaangażowane w inicjatywę wydały white paper przedstawiający dotychczasowe osiągnięcia.