Drugi co do wielkości amerykański Bank, Bank of America (BofA), złożył wniosek o kolejny patent Blockchain na opracowanie bezpiecznego systemu magazynowania kryptowalut

 

25.08.2018

 

Patent o nazwie “Block Chain Encryption Tags” opisuje system rejestrowania i przechowywania transakcji związanych z kryptowalutami, które są obsługiwane przez przedsiębiorstwa. W skrócie, wynalazek oferuje system bezpieczeństwa danych dla sieci Blockchain poprzez implementację szyfrowania i łączenia jednostek danych z blokami pewnego łańcucha blokowego.

W dokumencie patentowym złożonym 18 kwietnia 2018 r. bank opisuje system, który zawiera urządzenie z procesorem, który najpierw otrzymuje zestaw elementów danych, a następnie nabywa klucz szyfrowania przed zaszyfrowaniem elementów w pierwszym blokuj na Blockchain.

Urządzenie dodatkowo łączy klucz szyfrujący z wygenerowaną zaszyfrowaną mapą elementów w celu utworzenia, a następnie zaszyfrowania “znacznika twórcy”, który następnie jest dalej osadzany i publikowany w pierwszym bloku łańcucha blokowego.

BofA już wcześniej podjął kroki w celu przyjęcia technologii Blockchain, składając prawie 50 patentów opartych na Blockchain od czerwca 2018 r., co czyniło go podobno największym właścicielem patentów związanych z Blockchain wśród wszystkich firm, pokonując nawet giganta technologicznego IBM.