Bitcoin Core 0.16.1, nowa główna wersja zawierająca dodatkowe funkcje i ulepszenia wydajności, została oficjalnie opublikowana

 

16.06.2018

 

Nowa wersja zawiera nowe funkcje, różne poprawki błędów i ulepszenia wydajności, a także zaktualizowane tłumaczenia. Opcja -blockmaxsize używana w miningu w celu ograniczenia rozmiaru bloków została teraz usunięta. Górnicy powinni użyć opcji -blockmaxweight, jeśli chcą ograniczyć wagę ich bloków.

Dodatkowo aktualizacja dotyczyła portfeli utworzonych w wersji 0.16 i późniejszych. Są one teraz niezgodne z wersjami wcześniejszymi niż 0.16 i nie będą działały, jeśli spróbuje się użyć nowo utworzonych portfeli w starszych wersjach.

Poprzednia wersja klienta Bitcoin Core została wydana pod koniec lutego i zapewniała “pełne wsparcie” dla technologii skalowania Segregated Witness (SegWit), która ma na celu skrócenie czasu przetwarzania i oczekiwania, a także zmniejszenia opłat transakcyjnych. Programista Bitcoin Core Jimmy Song, skomentował najważniejszy aspekt Bitcoin Core w wersji 0.16.0, mówiąc, że “natywna obsługa SegWit (bech32) będzie znacznie bardziej popularna w wyniku tej aktualizacji. Zmniejszy to liczbę bloków i zachęci więcej portfeli w ekosystemie do przyjęcia bech32.”