Jak podają Chris Burniske z Ark Invest i Adam White z Coinbase, Bitcoin staje się unikalną klasą aktywów.

W swoim raporcie stwierdzają, że można inwestować w Bitcoin mimo różnic polityczno-ekonomicznych, stopnia ryzyka i ceny.

Charakterystyka klas aktywów

Klasy aktywów rozpatruje się różnie: w zakresie możliwości inwestowania, aspekcie cech polityczno-ekonomicznych i ich korelacji z ruchem cen oraz profilami ryzyka. Autorzy raportu rozpatrują je wszystkie. Wierzą, że klasa aktywów musi dostarczać możliwości i wysokiej płynności. Profil polityczno-ekonomiczny powinien opierać się na przypadkach zarządzania, wartości i użycia. Ponadto, wartość rynkowa ma zmieniać się niezależnie od innych aktywów i wykazywać niższą korelację zwrotów.

Kryptowaluta jako klasa aktywów musi być rozpatrywana wobec tradycyjnych aktywów. W ocenie możliwości inwestowania w Bitcoin, jego średnia płynność w okresie trzech miesięcy dorównała funduszowi SPDR Gold Shares ETF i była trzy razy wyższa niż u Vanguard REIT ETF.

Zwiększona możliwość inwestowania

Wraz z pojawieniem się lepszej infrastruktury, Bitcoin będzie bardziej dostępny i bezpieczniejszy. Na razie dostępne są produkty takie jak: TeraExchange, Grayscale Bitcoin Investment Trust, XBT Provider.

Profil polityczno- ekonomiczny

Baza wartości Bitcoin jest unikalna, a zarządzanie – anomalne. Transakcje są weryfikowane poprzez otwartą i zdecentralizowaną sieć komputerów – minerów.

Popyt na Bitcoin jest obliczany matematycznie i osiągnie poziom 21 milionów jednostek w 2140 roku. Charakterystyka popytu różni się od pieniądza fiducjarnego, którym zarządza się przez politykę monetarną.

Równowaga transakcji

Wielu twierdzi, iż Bitcoin to narzędzie spekulacji, równoważy on transakcje i trading. Używający tej waluty często przenoszą jej wartość na towary i usługi, a nie na inwestowanie spekulacyjne.

Ruch ceny Bitcoin był inny niż w innych klasach w ciągu ostatnich pięciu lat. Jest jedynym, który pozostaje w niskiej współzależności ze złotem, ropą i rynkami wschodzącymi.

Profil ryzyka

Zmienność Bitcoin zmieniła się. Na początku maja 2016 jego dzienna zmienność wynosiła około jedną trzecią tej sprzed pięciu lat i 24% mniej niż rok wcześniej. Jest to spowodowane większa liczbą posiadaczy i bardziej wiarygodnymi danymi.

Zwroty

Bitcoin dostarcza wyższych zwrotów niż inne aktywa. Jednak biorąc pod uwagę historię zmiany cen Bticoin, trzeba zauważyć, że ani zmienność, ani zwrot nie są wskaźnikami dobrej inwestycji.