Nasdaq i bank korporacyjny SEB rozpoczęły testy na platformie transakcyjnej opartej o technologię Blockchain

 

 

 

28.09.2017

Celem platformy jest szybsze, płynniejsze i łatwiejsze przekazywanie transakcji wszystkim stronom. Platforma ma umożliwić wszystkim zarządzającym funduszami, dystrybutorom i innym uczestnikom funduszu transakcje bezpośrednio za pomocą technologii Blockchain. Powoduje to zwiększenie efektywności.

Obecny szwedzki rynek funduszy inwestycyjnych nie ma scentralizowanego mechanizmu śledzenia (w przeciwieństwie do rynków akcji), a zatem śledzenie i prowadzenie zbioru transakcji jest radykalnie złożonym procesem obejmującym wiele jednostek. Niektóre części są nadal rejestrowane za pomocą pióra i papieru.

Rozwiązanie tego za pomocą technologii Blockchain radykalnie zmieniłoby sposób prowadzenia transakcji, dodając gładkość i szybkość do stosunkowo starego systemu. W oświadczeniu Göran Fors z SEB powiedział:

Z pomocą technologii Blockchain możemy stworzyć szybszy, prostszy, bardziej skuteczny i niezawodny rynek funduszy.

Taka kontrola przyczyni się jedynie do zwiększenia elastyczności rynku funduszy w Szwecji i zapewni “idealne użycie Blockchain”, według szefa zarządzania produktami i technologii rynkowych w Nasdaq.