ICO – Internet of coins

ICO – nieuregulowany obecnie sposób pozyskiwania kapitału na różne przedsięwzięcia biznesowe powiązane z branżą Fintech. Zbiórkę dzieli się na etapy, za pozyskane środki w walutach cyfrowych takich jak np. Bitcoin czy Ethereum oferuje się tokeny czyli jednostki waluty cyfrowej powiązanej z ICO. Znane twarze z branży, dobry opis i marketing wpływają na pozyskanie kapitału. Największe zbiórki pozyskują obecnie po ok. 200mln USD jak np. EOS, czy Tezos. Sposób pozyskiwania środków jest podobny do IPO ale nie jest tak restrykcyjny. Pierwszym najbardziej znanym Internet of Coins był Ethereum, który pozyskał 14mln USD. Dzisiaj mamy do czynienia z ogromną popularnością takich zbiórek, jak grzyby po deszczu pojawiają się kolejne. Będziemy starali się opisywać najciekawsze, jak również dokonywać analizy ryzyka gdyż dopóki branża jest nieuregulowana jest bardzo zyskowna ale też ryzykowna.