W kategorii Analizy umieszczane są wszystkie spekulacje na temat wahań rynku, przyszłości kryptowalut, możliwych zmian w świecie walut, przewydiwania krótko i długoterminowe, interpretacje wykresów czy możliwe wzrosty lub spadki cen na giełdach.

Analizy zawarte na naszej stronie dzielimy głównie na techniczne oraz fundamentalne. Pierwsze cechują się wykorzystaniem zbioru technik mających na celu prognozę przyszłych kursów na podstawie analizy kształtowania się cen w przeszłości. Ich zadaniem jest wyznaczanie korzystnych z punktu widzenia inwestora momentów zakupu i sprzedaży.

Analiza fundamentalna jest jedną z podstawowych technik, stosowanych na rynku kapitałowym. Jej celem jest analiza kondycji ekonomicznej badanych (w naszym przypadku) walut. Do jej przygotowania wykorzystuje się informacje między innymi z prospektu emisyjnego, okresowych raportów, analiz rynkowych oraz prognoz analityków fundamentalnych.

Zadaniem analizy jest określenie punktu, w którym kupno lub sprzedaż będzie najbardziej opłacalna dla inwestora, a także jak zachowywać będzie się dana waluta w najbliższym czasie.

Zespół CryptoNews.pl nie odpowiada za jakiekolwiek działania podejmowane w związku z przeczytaniem artykułów. Handel i inwestowanie na rynku kryptowalut wiąże się z możliwym ryzykiem inwestycji.