Blockchain

blockchain infoBlockchain, czyli łańcuch bloków, można w uproszczeniu określić jako księgę transakcyjną bitcoina. Blockchain przechowuje wszystkie transakcje wygenerowane od początku istnienia sieci bitcoinów. Poszczególne bloki zawierają operacje dokonane przez użytkowników w sieci bitcoin w określonym czasie. Bezpieczeństwo i odporność na manipulacje blockchainowi zapewnia fakt, że każdy z bloków zawiera sumę kontrolną poprzedniego bloku. Dzięki temu nikt nie może ingerować w zapisy takiej „księgi”. Jest ona bowiem przechowywana w tysiącach kopii u wszystkich użytkowników, którzy mają na swoich komputerach zainstalowanego tradycyjnego klienta bitcoina. Co równie istotne, blockchain jest otwarty jedynie na nowe transakcje, a więc operacja już wykonana zostaje w nim zapisana na zawsze, bez możliwości jakichkolwiek zmian w późniejszym czasie.

Blockchain – informacje

Blockchain to podstawowa przewaga sieci bitcoinów nad tradycyjną bankowością, w przypadku której księgi są przechowywane przez banki mające możliwość ingerencji w zapisy transakcji dokonywanych przez klientów. Korzystanie z bitcoinów opiera się na zasadach kryptografii i prawach matematycznych, które zabezpieczają przed oszustwami i minimalizują groźbę pomyłki spowodowanej przez czynnik ludzki. Ponadto sieć bitcoinów jest najszybszą siecią na świecie, o wielkiej mocy, która cały czas wzrasta.

Kolejną cechą charakterystyczna dla blockchaina jest to, że w każdej chwili każdy może do niego zajrzeć, wpisując dowolny adres bitcoin. Otrzymuje wówczas dostęp do wszystkich transakcji dokonanych na tym właśnie adresie. Jednocześnie jednak sam użytkownik konkretnego adresu pozostaje anonimowy, co jest jeszcze jedną zaletą systemu bitcoin. Blockchain jest uważany za najważniejszą technologiczną innowację systemu bitcoin, a poszczególne bloki łańcucha porównywane są do indywidualnych wyciągów bankowych znanych z tradycyjnej bankowości. Pierwszy blok, tzw. „Genesis”, powstał w 2009 r., a obecnie średnio co 10 minut do łańcucha dołączany jest nowy.