Mining to inaczej wydobywanie Bitcoinów. Górnikiem może zostać każdy, kto posiada odpowiednią moc obliczeniową sprzętu. Ponieważ taka moc obliczeniowa (praca) jest potrzebna do prawdiłowego działania sieci, kopiący także są potrzebni. Dzięki nim mogą być wykonywane transakcje w sieci. Za swoją pracę sieć nagradza górników nowymi bitcoinami.

Wszystkie transakcje wykonywane w sieci zapisywane są w blokach, z których składa się łańcuch bloków (Blockchain). Górnicy muszą rozbić blok, a ten który zrobi to pierwszy otrzymuje nagrodę w momencie, kiedy pozostałe węzły sieci sprawdzą poprawność tego wyliczenia, i gdy zostanie ono potwierdzone. Jest to bezpieczny sposób gromadzenia i przesyłania danych, ponieważ żadna jednostka nie ma dostępu do łańcucha i możliwości manipulowania blokami i związanymi z nimi danymi.

Zwiększenie mocy nie zwiększa prędkości wydobywania Bitcoinow. Sieć jest typem sieci samoregulującej się i dostosowuje się tak, aby czas wydobycia bloków był równy 10 minutom. Do takiej kontroli służy parametr ustalający trudność wykonywanego przez górników problemu kryptograficznego.