Japoński bank centralny zbadał rolę cyfrowych walut banku centralnego (CBDC) w obecnym systemie monetarnym

 

20.02.2019

 

W dokumencie bank opisuje możliwe sposoby wdrożenia CBDC i hipotetyczne konsekwencje różnych podejść. Raport dzieli możliwe CBDC w dwóch kategoriach, z których pierwsza jest dostępna dla ogółu społeczeństwa w formie banknotów, a druga jako ograniczona dla rozliczeń o dużej wartości.

Źródło tej kategoryzacji zostało przypisane do raportu wydanego przez Bank Rozrachunków Międzynarodowych w marcu 2018 r., który podzielił CBDC do ogólnego przeznaczenia.

Co więcej, po wyjaśnieniu, że CBDC tego drugiego rodzaju nie przyniosłoby wielu nowych funkcji systemowi monetarnemu, autorzy japońskiego raportu skupili się na pierwszym rodzaju w większości dokumentów. Raport zauważył również, że technologia Blockchain może być wykorzystywana do CBDC opartego na tokenie.

W październiku zeszłego roku, zastępca prezesa japońskiego banku centralnego Masayoshi Amamiya wyraził negatywne stanowisko wobec walut cyfrowych emitowanych przez banki centralne.

Niedawno bank centralny Korei Południowej wysłał ostrzeżenie o walutach cyfrowych banku centralnego tydzień po tym, jak powiedział, że nie wprowadzi tego sam.

Źródło obrazu: 123rf.com