Bank centralny Korei Południowej, Bank of Korea (BOK), twierdzi, że nie będzie emitować cyfrowej waluty banku centralnego (CBDC) w najbliższym czasie

 

30.01.2019

 

Po przeprowadzeniu badania na temat perspektyw krajowych emisji CBDC, BOK ponoć stwierdził, że nie ma pilnej potrzeby realizacji takiego projektu w najbliższej przyszłości. Nienazwany urzędnik BOK powiedział Korei Herald, że badanie koncentrowało się na zbadaniu możliwej prawnej i społecznej skuteczności CBDC z szerokiej perspektywy, dodając, że:

“Nie planujemy wydawać żadnego rodzaju CBDC, które jest dostępne dla wszystkich ludzi w niedalekiej przyszłości, musimy najpierw pracować nad korzyściami i kosztami wdrożenia CBDC”

Urzędnik podobno dodał, że BOK planuje teraz przeprowadzić dalsze, bardziej szczegółowe badania dotyczące perspektyw i wpływu emisji CBDC.

CBDC to cyfrowa waluta emitowana przez bank centralny, który ma status prawnego środka płatniczego i inne właściwości scentralizowanych pieniędzy.

Jak niedawno stwierdzono, ankieta przeprowadzona w Szwajcarskim banku ds. Rozliczeń międzynarodowych (BIS) – organizacji obejmującej 60 banków centralnych świata wykazała, że ​​siedemdziesiąt procent banków centralnych na całym świecie prowadzi obecnie badania nad emisją CBDC.

Warto zauważyć, że tylko pięć z badanych przez banki centralne BIS faktycznie przeszło do realizacji pilotażowych projektów CBDC – w tym Szwecja i Urugwaj.

Źródło obrazu: 123rf.com