Raporty pochodzące z chińskich mediów już zwracają uwagę na nieprawidłowości w działalności głównych giełd Bitcoin, jak można dowiedzieć się z dokumentów opracowanych przez Ludowy Bank Chin (PBOC)

 

 

Są to nieprawidłowości operacyjne w praktykach biznesowych i finansowych. Miały one doprowadzić do ​​nienormalnych wahań na rynku, jak wskazują odkrycia wydziału zarządzania przedsiębiorstwem tej instytucji dokonane podczas ostatnich kontroli w siedzibach giełd.

 

Według raportu opublikowanego na stronie JF Daily, wyniki wstępnej kontroli dokonanej przez oddział PBOC w Szanghaju podobno wykazały, że BTC China funkcjonował poza zakresem swojej działalności. Miał on oferować pożyczki, co stanowi naruszenie przepisów. Ponadto, raport wskazuje na brak wprowadzenia zewnętrznego depozytariusza funduszy. W rezultacie PBOC z Szanghaju wezwał zarówno inwestorów instytucjonalnych, jak i indywidualnych oraz przedsiębiorców do tego, aby zwrócić uwagę na niebezpieczeństwa wynikające z działania BTC China.

 

Odrębny raport od Hexun ujawnił wstępne kontrole OKCoin i Huobi, dwóch innych giełd Bitcoin, które do tej pory nie znajdowały się pod nadzorem PBOC. Wymiana depozytów zabezpieczających, opcja kredytowa znajdująca się w ofercie wszystkich trzech giełd, została uznana za naruszenie przepisów i jest postrzegana przez PBOC jako przyczyna niedawnej zmienności BTC. Kontrola sprawiła także, iż bank centralny zaczął twierdzić, że giełda nie wykazała wystarczających środków przeciwdziałania praniu pieniędzy. Wszystkie trzy giełdy zaprzestały już wymiany depozytów zabezpieczających i opcji futures w następstwie wizyty PBOC.

 

BTC China po raz pierwszy publicznie wydał oświadczenie w odpowiedzi na dzisiejsze wydarzenia.

 

Odpowiedź, opublikowana na koncie Weibo brzmi w następujący sposób:
„Dotyczy ogłoszenia PBOC z Szanghaju: BTCChina nadal będzie aktywnie współpracować z inspektorami PBOC i pokrewnych wydziałów oraz przeprowadzać prace naprawcze. BTC China obecnie funkcjonuje normalnie.”

20.01.2017