Cena Bitcoin wydaje się znów wzrastać. Jak podaje CoinMarketCap, kurs tej najlepszej waluty cyfrowej skoczył z 618 dolarów (wtorek, 11 października) do 633 dolarów w ciągu trzech godzin z różnicą 2,5%

 

 

Ten wzrost może być spowodowany spadkiem chińskiego juana do poziomu najniższego od sześciu lat z poniedziałku, 10 października. Niektórzy obserwatorzy dziwili się widząc sygnały osłabienia chińskiej waluty już w weekend. Miały one oznaczać to, że Pekin wstrzymywał juana i kierował go na ścieżkę powolnej deprecjacji po utrzymywaniu jego stabilnego poziomu we wrześniu.

 
Wykres z Coinmarketcap jest podobny do tego z Trading View, który pokazuje wymianę na niskim poziomie 4150/BTC  – 4260/BTC pomiędzy 5 a 6 rano, co oznaczało 2,7% wzrostu.

 
Ta zwyżka pojawiła się ostatnio dwa razy – na przełomie czerwca i lipca 2016 roku tuż przed atakiem na Bitfinex oraz pomiędzy listopadem 2013 a styczniem 2014.

 
Włączenie Renminbi w koszyk SDR

 
Po tym jak 1 października 2016 włączono renminbi do koszyka SDR, warto wspomnieć, że obecnie ta waluta jest trzecią po dolarze amerykańskim i euro w zbiorze pięciu walut (zawierającym również jena oraz funta szterlinga). Z dniem 1 października udział waluty został obliczony w równych częściach dla eksportu w walucie emitenta oraz złożonego wskaźnika finansowego, który obejmuje oficjalne rezerwy wyrażone w walucie członka lub unii walutowej i które znajdują się w posiadaniu innych organów monetarnych niebędących emitentami właściwymi tej waluty, a obrót w tej walucie oraz suma zaległych zobowiązań międzynarodowych banków i papierów dłużnych jest denominowana w tej walucie.

 
W kontekście globalnym, deprecjacja renminbi napędzi rosnącą cenę Bitcoin, aczkolwiek minimalnie. Ten stan może trwać nadal, jeśli ostrzeżenie wydane przez Goldman Sachs Group Inc. o rosnącej kwocie kapitału w tym kraju wyrażonej raczej w juanach niż w dolarach.

 

13.10.16