Strefa w stolicy Zjednoczonych Emiratów Arabskich (ZEA) zakończyła pierwszą fazę projektu opartego na Blockchainie opartego na Know Your Customer (KYC)

 

06.12.2018

 

Organ nadzorujący rynek globalny Abu Dhabi (ADGM), Urząd Regulacji Usług Finansowych (FSRA) oraz firma audytorska Wielkiej Czwórki, KPMG, opublikowali przegląd pomyślnej pierwszej fazy projektu, aby zakończyć kluczowe projekty dla członków branży finansowej.

Przegląd przedstawia rozwój projektu w okresie czterech miesięcy wraz z konsorcjum głównych instytucji finansowych z siedzibą w Zjednoczonych Emiratach Arabskich – w tym Abu Dhabi Commercial Bank, Abu Dhabi Islamic Bank, First Abu Dhabi Bank i inne.

Przegląd dotychczasowych systemów KYC dokonany przez FSRA określił je jako kłopotliwe, powtarzalne i kosztowne, zapewniając instytucjom finansowym nieefektywne systemy wymiany informacji między zbuforowanymi zbiorami danych, ograniczając zgodność z wymogami KYC i monitorowaniem prania pieniędzy (AML).

Stwierdzono, że system oparty na Blockchainie radykalnie upraszcza proces KYC poprzez zapewnienie niezmiennej ścieżki audytu, bezproblemowego i bezpiecznego udostępniania danych, co może ponadto pozwolić poszczególnym klientom decydować o tym, w jaki sposób ich dane osobowe są udostępniane w narzędziu, w utrzymywanie ochrony danych (GDPR) i wymagań dotyczących zgody klienta.

Jak wynika z przeglądu, wykorzystanie kryptowalut i podpisów cyfrowych, oprócz innych funkcji, może przyczynić się do stworzenia bezpiecznego, ujednoliconego i wygodnego systemu do utrzymywania solidnych standardów KYC w całej branży.

W ramach przeglądu zaproponowano również możliwość opracowania komercyjnego modelu projektu, który mógłby oferować oparty na opłatach system nagradzania, aby zachęcać podmioty przekazujące dane do przesyłania i aktualizowania ich danych, a także obciążać konsumentów danych dostępem.

Richard Teng, dyrektor generalny jednostki FSRA ADGM, powiedział, że projekt e-KYC oparty na Blockchainie przynosi wymierne korzyści i byłby w stanie osiągnąć znaczącą poprawę efektywności kosztowej.

Po udanym pierwszym etapie projektu KYC opartego na Blockchainie, FSRA mówi, że planuje teraz rozpocząć kolejny etap, który ma na celu ułatwienie małym i średnim przedsiębiorstwom dostępu do usług bankowych.

Źródło obrazu: 123rf.com