Hiszpańska rządząca partia wierzy, że rząd powinien wykorzystać Blockchaina do skuteczniejszego zarządzania krajową administracją publiczną

 

05.07.2018

 

W ubiegłym tygodniu 133 deputowanych z partii ludowej złożyło wniosek w sprawie Blockchaina do Kongresu niższej izby hiszpańskiego parlamentu. W niniejszym wniosku zaleca się, aby rząd wprowadził Blockchaina w celu usprawnienia wewnętrznych procesów i zapewnienia identyfikowalności, solidności i przejrzystości w podejmowaniu decyzji.

Hiszpańscy ustawodawcy naciskają na wprowadzenie Blockchaina

Dokument był kontynuowany:

“Wprowadzenie Blockchaina w koncesjach administracyjnych, kontraktach lub procesach wewnętrznych zachęci do większej kontroli, identyfikowalności i przejrzystości procesów, a ponadto wykorzystanie tej technologii może również przynieść dodatkowe dochody administracji poprzez promowanie nowych modeli w sektorach takich jak logistyka, turystyka lub infrastruktura”

Ponadto prawodawcy zalecili tworzenie publicznych i prywatnych modeli Blockchain w celu faworyzowania rynków wtórnych dla towarów i usług, które obniżają koszty, zwiększają produktywność i zachęcają do tworzenia wyspecjalizowanego zatrudnienia.

W tym celu wniosek zaleca również, by rząd ułatwiał szkolenia dla programistów w celu jak najskuteczniejszego ich wdrożenia.

Pomimo wspierania wykorzystania technologii Blockchain, propozycja nie zawierała żadnych konkretnych planów ani harmonogramu faktycznego wdrożenia.