Szef Komisji Papierów Wartościowych i Futures w Hongkongu (Hongkong SFC) wypowiedział się podczas przemówienia w kwietniu na temat “Nowych technologii i zarządzania aktywami”, rodzaj pozyskiwania funduszy przeprowadzany za pośrednictwem ofert wstępnych tokenów (ICO) jest lepiej dostosowany niż fundusze venture capital

 

17.04.2018

 

Julia Leung, która jest również przewodniczącą powołanej w 2016 r. Fintech Advisory Group, określiła obecną epokę jako “czwartą rewolucję przemysłową”, powołując się na uczonego Klausa Schwaba, ze względu na nową innowację technologiczną. Leung zauważa, że ​​chociaż SFC Hongkongu w roli regulatora rynku papierów wartościowych uważa nowe technologie, takie jak Blockchain za korzystne, podkreśla jednak, że ​​zastosowanie tej nowej technologii wiąże się z kilkoma ważnymi zastrzeżeniami:

“Chociaż zdajemy sobie sprawę, że innowacyjne technologie, takie jak Blockchain, mogą potencjalnie poprawić efektywność i integrację finansową, to nie upoważnia nikogo do prowadzenia zbiórki pieniędzy od społeczeństwa z naruszeniem przepisów dotyczących papierów wartościowych. Ze względu na wysoce techniczną treść i nieprzejrzystość niektórych z tych projektów, przeciętnemu inwestorowi trudno jest wybrać uczciwe zespoły, co jest bardziej ważne dla profesjonalnych inwestorów, takich jak fundusze venture capital”

Leung dodaje, że wiele ICO to “wątpliwe, jeśli nie wręcz oszustwa, które wymykają się kontroli policji lub organów nadzoru rynku papierów wartościowych z powodu ich transgranicznego charakteru i sposobu, w jaki aktywa kryptowalutowe są zorganizowane, wychodząc poza obrębem jakiegokolwiek regulatora”

W lutym tego roku Hongkong SFC ostrzegł inwestorów kryptowalutowych na temat ryzyka związanego z inwestycjami i zobowiązał się do utrzymywania porządku na rynkach ICO i kryptowalut. W marcu organ nadzoru papierów wartościowych zamknął ICO Black Cell Technology, twierdząc, że jest to niezarejestrowana oferta papierów wartościowych, dzięki czemu spółka zwraca środki, które pozyskała od inwestorów.