Gigant komputerowy IBM dodaje do swojego arsenału patentów Blockchain aplikację do poprawy bezpieczeństwa dozwolonych sieci Blockchain. Patent, złożony po raz pierwszy w październiku 2016 r., Został opublikowany przez Urząd Patentowy Stanów Zjednoczonych 12 marca

 

14.03.2019

 

Patent zatytułowany jest „Opór przed skutecznymi atakami w dozwolonej i chroniącej prywatność sieci Blockchain” i nakreśla techniki zabezpieczające przed takimi atakami przy jednoczesnym zachowaniu ważnych uprawnień użytkownika i prywatności.

W najogólniejszym znaczeniu atak powtórkowy jest prawidłową transmisją danych, która jest złośliwie lub oszukańczo powtarzana lub opóźniana. Podstawa patentu IBM wyjaśnia to zagrożenie w kontekście Blockchain, wskazując, że:

„W ataku powtórkowym atakujący po prostu„ odtwarza ”wiadomość„ z sieci. Taka powtórka spowodowałaby, że walidatory Blockchaina zawarłyby tę nową transakcję w Blockchain, a tym samym powtórzyli wynik tej transakcji bez pierwotnego twórcy transakcji zamierzającej to zrobić”

Wynalazek IBM polegający na przeciwstawianiu się tej możliwości w kontekście dozwolonego bloku pociąga za sobą metodę komunikacji i zabezpieczenia walidacji transakcji w sieci systemów komputerowych:

„W sieci systemów komputerowych metoda komunikacji może obejmować system komputerowy użytkownika, generując wartość bezpieczeństwa, która ma być używana tylko raz, generując komunikat podpisany certyfikatem bezpieczeństwa i zawierający wartość bezpieczeństwa oraz przesyłając wiadomość przez sieć systemów komputerowych”

Różne przykłady wykonania wynalazku IBM określają, w jaki sposób należy zabezpieczyć uprawnienia walidatora dla każdego z systemów sieciowych. Obejmuje to wygenerowanie transakcji, która jest „podpisana certyfikatem bezpieczeństwa i zawiera unikalną wartość bezpieczeństwa” (do użycia tylko raz), co wskazuje, że sieć systemów komputerowych Blockchain jest uprawniona do przeprowadzenia transakcji, zanim zostanie przesłana dalej.

Źródło obrazu: 123rf.com