Przemysłowa organizacja zajmująca się rozwojem technologii (NEDO) pracuje nad systemem wymiany danych opartych na Blockchainie dla branży handlowej

 

27.08.2018

 

NEDO, największa organizacja zarządzania w Japonii, która promuje badania i wdrażanie technologii przemysłowych i energetycznych, podobno rozwija projekt oparty na Blockchainie, aby usprawnić infrastrukturę wymiany informacji handlowych.

Organizacja działa zgodnie z instrukcjami jej macierzystego organu, Ministerstwa Gospodarki oraz Ministerstwo Handlu i Przemysłu (METI).

Projekt, nazwano “Rozwój infrastruktury dla tworzenia nowych modeli przemysłowych wykorzystujących Blockchaina”, ma na celu ustanowienie systemu infrastruktury, który będzie digitalizować i usprawniać proces wymiany danych logistycznych między podmiotami handlowymi, takimi jak przedsiębiorstwa żeglugowe, operatorzy usług maklerskich, władze portowe, banki i firmy ubezpieczeniowe.

W szczególności projekt ma na celu zbadanie bardziej wydajnego i dokładnego systemu wymiany danych poprzez zastąpienie obecnych procesów wykorzystujących modele papierowe lub pliki PDF. Zgodnie z oficjalnym komunikatem prasowym procesy te wymagają kosztownej i czasochłonnej pracy ręcznej, takiej jak sprawdzenie błędów i zbędnych danych wejściowych.

Projekt Blockchain firmy NEDO jest wspólnym przedsięwzięciem prowadzonym we współpracy z japońską firmą NTT Data, jedną z największych firm informatycznych w kraju. Zgodnie z komunikatem prasowym NTT, firma planuje również wprowadzenie społecznej implementacji nowej platformy infrastrukturalnej w roku 2019, w celu pobudzenia globalnego łańcucha dostaw.