Japońskie organy nadzoru finansowego wprowadziły podobno nowe regulacje dotyczące obrotu marżą kryptowalutową

 

19.03.2019

 

Władza wykonawcza rządu tego kraju, podobno zatwierdził projekt zmian w japońskich przepisach dotyczących instrumentów finansowych i usług płatniczych, ograniczając dźwignię w obrocie depozytowym kryptowalutą o dwa do czterech razy więcej niż początkowy depozyt.

Obrót depozytem zabezpieczającym to wykorzystanie pożyczonych środków od maklera w celu handlu aktywami finansowymi, co stanowi zabezpieczenie pożyczki.

Nowe zasady, które podobno mają wejść w życie w kwietniu 2020 r., będą wymagały od operatorów wymiany kryptowalut rejestracji w ciągu 18 miesięcy od tej daty, co rzekomo umożliwi Agencji Usług Finansowych (FSA) wprowadzenie odpowiednich środków w odniesieniu do niezarejestrowanej kryptowaluty „quasi-operators”

Po ogłoszeniu nowych przepisów podmioty zajmujące się kryptowalutą będą rzekomo monitorowane podobnie jak podmioty zajmujące się obrotem papierami wartościowymi w celu ochrony inwestorów. Ponadto operatorzy kryptowalut zostaną podzieleni na grupy, aby zidentyfikować osoby zaangażowane w obrót depozytami i te, które wydadzą tokeny poprzez początkowe oferty ICO.

Dzięki temu posunięciu organy regulacyjne mają podobno zabezpieczyć inwestorów przed wpadnięciem w programy Ponzi, a także zachęcić legalne firmy do praktykowania ofert jako narzędzi pozyskiwania funduszy.

W styczniu FSA ujawnił, że rozważa uregulowanie niezarejestrowanych firm, które zabiegają o inwestycje w kryptowaluty. Rozwój jest podobno próbą zamknięcia luki w istniejących ramach regulacyjnych kraju, w której niezarejestrowane firmy, które zbierają fundusze raczej w krypto niż w walutach fiducjarnych, pozostają w legalnej szarej strefie.

W sierpniu 2018 r., urzędnik FSA powiedział, że agencja chce, aby przemysł kryptowalut rozwijał się pod odpowiednimi regulacjami, aby znaleźć równowagę między ochroną konsumentów a innowacjami technologicznymi, zauważając:

„Nie mamy zamiaru nadmiernie ograniczać branży kryptowalutowej. Chcielibyśmy, aby wzrastał zgodnie z odpowiednimi przepisami”

Źródło obrazu: 123rf.com