Japoński NTA (Agencja Podatkowa) ogłosiła wprowadzenie nowej polityki strategicznej w celu promowania i poprawy środowiska dla ludzi i firm

 

16.07.2018

 

Wraz z agencją Financial Service Agency i organizacjami związanymi z kryptowalutami, NTA podobno twierdzi, że obecnie jest w toku uproszczania metod deklaracji podatkowych, która automatycznie obliczy zyski ze sprzedaży wirtualnych walut i deklaracji podatkowych.

NTA zachęciło również prywatne firmy do korzystania z oprogramowania, które automatycznie oblicza zyski i straty w kryptowalucie i zachęca je do właściwego płacenia podatków, upierając się przy tym, że skomplikowana metoda płatności podatkowej jest teraz ulepszona.

Wcześniej w kwietniu NTA zorganizowało sesje studyjne razem z FSA i Japan Blockchain Association, mające na celu wymianę opinii na temat metod składania zeznań podatkowych. Po kilku z tych sesji, które mają się odbyć do końca 2018 r., NTA zamierza przedstawić solidną i konkretną politykę podatkową przed przyszłoroczną deklaracją podatkową.

Większość trudności w obliczaniu zysków uzyskanych po sprzedaży kryptowalut odnosi się do różnych metod używanych przez każdą giełdę kryptowalutową. NTA wskazała również na trudności w zarządzaniu zniekształconymi zwrotami podatku i oszustwami.

NTA zamierza rozwiązać te problemy w całości, wprowadzając oprogramowanie umożliwiające automatyczne obliczanie zysków i strat oraz upowszechnianie tej usługi w celu wsparcia zeznań podatkowych uzyskanych od dochodów z kryptowalut.