Po zatwierdzeniu przez Japoński organ nadzoru finansowego nowa organizacja będzie miała prawo do nakładania kar za naruszenie przepisów wewnętrznych

 

16.02.2018

 

Obecnie w Japonii działają dwa stowarzyszenia: Japan Blockchain Association (JBA) i Japan Cryptocurrency Business Association (JCBA). Ten pierwszy jest kierowany przez CEO Bitflyer, Yuzo Kano, i ma w sumie 88 członków, podczas gdy ten drugi ma w sumie 154 członków, zgodnie z publikacją Minkabu.

Japońskie stowarzyszenia kryptowalutowe scalające się w celu przywrócenia zaufania w branży. Dwie organizacje połączyły siły po tym jak zhakowano jedną z największych giełd w kraju, Coincheck, gdzie skradziono 58 milionów jenów.

Zostaną one “zintegrowane w celu ustanowienia nowej samooregulującej się organizacji”, aby skupić się na takich obszarach, jak system zarządzania bezpieczeństwem i rekompensata aktywów klientów.

Ponadto nowy podmiot skoncentruje się również na niezawodności giełd kryptowalutowych, które zostały już zatwierdzone przez japońską agencję usług finansowych (FSA). Obecnie istnieje 16 zatwierdzonych giełd, a 16 w trakcie przeglądu, w tym Coincheck.

W czwartek Nikkei poinformował:

Dwie grupy branży kryptowalut w Japonii [JBA i JCBA] zgodziły się połączyć siły w celu przyspieszenia ustanowienia dobrowolnych regulacji i odzyskania społecznego zaufania.

Przewodniczącym nowej organizacji prawdopodobnie będzie przewodniczący JCBA, Taizen Okuyama, prezes Money Partners Group, w komunikacie również podano, że Kano ma zostać wiceprezesem.

Nowy podmiot będzie wymagał zatwierdzenia FSA. Zgodnie ze zmienionym Japońskim prawem dotyczącym usług płatniczych, które weszło w życie w kwietniu zeszłego roku, operatorzy kryptowaluty mogą tworzyć organizację samoregulującą. Mogą “ustanawiać zasady branżowe, prowadzić dochodzenia w sprawie członków i nałożyć karę”

Wcześniej FSA “odmówił zezwolenia dwóm organom samoregulującym, wzywając branżę do stworzenia jednolitej organizacji poprzez połączenie JBA i JCBA”

Gdy nowy organ zostanie zatwierdzony przez agencję, uzyska uprawnienia do nakładania kar za naruszanie nałożonych przez siebie przepisów. Powinno to również pomóc w rozwiązaniu problemów związanych z wezwaniami banków i innych przedsiębiorstw w konwencjonalnym sektorze finansowym do prowadzenia działalności w walutach wirtualnych w celu ustanowienia solidnego systemu samoregulacji.