Komisja Europejska, organ legislacyjny bloku gospodarczego, rozpoczyna badania mające na celu ocenę wykonalności i potencjału ogólnounijnej infrastruktury bazującej na Blockchain

 

 

 

13.11.2017

Badanie, którego koszt wynosi 250 000 EUR, skupi się na tym, czy Blockchain może pomóc Komisji w osiągnięciu celu stworzenia warunków dla wiarygodnego, przejrzystego i zgodnego z prawem UE “środowiska danych i transakcji”.

W zaproszeniu do składania ofert KE powiedziała:

Badanie to oceni przede wszystkim, czy, kiedy i jak technologie Blockchain mogą pomóc władzom publicznym w dostarczaniu usług europejskich i wdrażaniu polityk w zoptymalizowany sposób.

Choć dokument nie zawiera wielu szczegółów, zbadany zostanie “szeroki zakres opcji”, w tym istniejące inicjatywy na poziomie krajowym lub lokalnym. W dalszej części przyjrzy się, jak skalować taką infrastrukturę na poziomie UE oraz jakie usługi mogą być obsługiwane w takim systemie.

KE wezwała do przeprowadzenia przetargów w ramach procesu, który pozostanie otwarty do 19 stycznia 2018 r.