Giełda wymiany kryptowalut Poloniex zdecydowała o zawieszeniu swojej działalności w New Hepshire z powodu prawodawstwa stanu, jak można wyczytać na jej stronie

 

 

Klienci z New Hampshire otrzymają e-maile z informacją, w jaki sposób powinni zlikwidować swoje konta. Mają czas do 6 października na otwarcie i zamkniecie zleceń oraz wypłacenie pieniędzy.

 
Prawo z 2016 roku na temat walut wirtualnych

 
Prawo stanowe z 2016 roku dotyczące licencji dla podmiotów pośredniczących w transferach pieniężnych tyczy się również waluty cyfrowe.

 
“Konwertybilna waluta cyfrowa” według strony internetowej sądu stanowego oznacza reprezentację wartości, która a) może być środkiem wymiany, jednostką rozliczeniową i/lub środkiem oznaczającym wartość, b) posiada swój ekwiwalent w prawdziwej walucie lub czynnościach będących substytutem prawdziwej waluty, c) może być scentralizowana lub zdecentralizowana, d) może być wymieniania na inną konwertybilną walutę cyfrową.

 
W sekcji dotyczącej definicji prawnych, “wartość pieniężna” oznacza środek wymiany wypłacalny (lub nie) w walucie. Ten opis tyczy się również waluty wirtualnej.

 
“Podmiot pośredniczący w transferach pieniężnych” to osoba prowadząca taką działalność.

 
Opcje dla posiadaczy kont Poloniex w New Hampshire

 
Poloniex stwierdził, że e-maile do klientów zawierają informacje na temat zarządzania otwartymi pozycjami i są one kierowane do osób, które posiadają już pozycje. Oni nie będą w stanie tworzyć nowych zleceń ani pożyczyć środków.

 
Ci klienci, którzy nie mogą wypłacić pieniędzy w tym czasie będą mogli to zrobić poprzez skontaktowanie się ze wsparciem Poloniex. Mimo że konta zostaną zawieszone, wszystkie dane będą przechowywane. Kiedy Poloniex podsumuje swoją działalność w New Hempshire, klienci będą mogli zalogować się na kontach i sprawdzić stan posiadania.

 
Poloniex współpracuje z organami nadzorującymi

 
Poloniex poinformował, że współpracuje ze stanowym Departamentem ds. Bankowości oraz innymi organizacjami, aby zweryfikować zmiany w prawie, które dotyczą usług Poloniex oraz ubiegać się o licencję, kiedy jest ona niezbędna. Poloniex stwierdził, że zawieszenie działalności w New Hempshire wydaje się być czasowe.

 

27.09.16