Południowokoreańskie organy nadzoru finansowego kontaktują się z krajowymi startupami typu Blockchain

 

12.09.2018

 

Obecnie ICO są technicznie niedozwolone, ponieważ metoda finansowania opartego na tokenach została zakazana we wrześniu ubiegłego roku. Jak ujawnia Komisji Usług Finansowych, Urząd Nadzoru Finansowego (FSS) wysłał już listy do kilku firm, prosząc ich o współpracę przy dochodzeniu. FSS jest regulatorem nadzorującym instytucje finansowe pod nadzorem FSC.

Kwestionariusz składa się z 52 pytań, wymagających konkretnych informacji, takich jak status akcjonariusza, kraje, w których trwa ICO, ilość tokenów przydzielonych mieszkańcom kraju oraz powody przeprowadzenia ICO za granicą.

Jednak zamiast próbować ograniczyć sprzedaż, urzędnik z FSS powiedział:

“Nie chodzi o sankcje, to uchwycenie obecnej sytuacji. Ważne jest spojrzenie na zdolność inwestorów do raportowania inwestycji i stworzenie systemu dla ICO”

Jeśli chodzi o możliwe ramy prawne dla ICO, urzędnik powiedział: “Próbujemy ustalić rzeczywistą sytuację, ponieważ nie możemy po prostu zignorować tego problemu, ponieważ ICO odbywają się w innych krajach”