Przedstawiciele Niemieckiego rządu federalnego stwierdzili, że kryptowaluty nie stanowią zagrożenia dla stabilności finansowej. Niemniej jednak rząd dostrzega potrzebę wprowadzenia środków regulacyjnych w celu kontroli cyfrowych walut

 

13.06.2018

 

Według rządu federalnego wielkość transakcji z użyciem aktywów kryptowalutowych jest zbyt niska w porównaniu do wielkości globalnego systemu finansowego, aby stanowić poważne zagrożenie dla obecnego systemu finansowego. Jednakże rząd niemiecki uważa za stosowne uważne monitorowanie rozwoju sytuacji w tym obszarze na szczeblu G20. Według rządu federalnego ocena ta jest wspólna w innych krajach G20.

Niemiecki rząd również odniósł się dzisiaj do swojej odpowiedzi do parlamentarnego śledztwa prawicowej partii politycznej Alternatywa dla Niemiec w sprawie problemów związanych z kryptowalutami. Rzekome problemy obejmują pranie pieniędzy, nielegalne dochody, wykorzystywanie takich walut w grach hazardowych online i finansowanie terrorystów. Obecnie w pracach przeprowadzana jest krajowa analiza ryzyka, która ma zostać zakończona w przyszłym roku, co pozwoli zidentyfikować potrzebę działania ze strony rządu:

“W celu wyeliminowania ryzyka związanego z Bitcoinem i innymi kryptowalutami w Niemczech obowiązują już ważne przepisy: na przykład niemieccy handlowcy kryptowalutowi muszą przestrzegać tych samych przepisów w zakresie przeciwdziałania praniu pieniędzy, co inni dostawcy usług finansowych – zwłaszcza jeśli chodzi o identyfikację klientów”

Rząd federalny zauważył również, że zezwolenie od Federalnego Urzędu Nadzoru Finansowego (BaFin) jest niezbędne dla komercyjnego handlu kryptowalutą. Rząd podkreślił także znaczenie międzynarodowych kontroli w sferze krypto-logicznej, stwierdzając:

“Konieczne jest raczej skoordynowane działanie na szczeblu europejskim i międzynarodowym, dlatego rząd federalny naciska na zharmonizowane podejście do krypto-tokenów na tych dwóch poziomach”

W kwietniowym raporcie Międzynarodowego Funduszu Walutowego (MFW) stwierdzono, że organ nie postrzega kryptowaluty jako zagrożenia dla globalnej stabilności finansowej, powołując się na podobne rozumowanie do niemieckiego rządu.