“Jeśli chcemy wolnego rynku i gospodarki rynkowej, nie mamy innego wyjścia tylko zamienić monopol walutowy rządu oraz krajowe systemy pieniądza na wolną konkurencję.”

 

 

„Kiedy bada się historię pieniądza, nie można nie dziwić się, dlaczego ludzie musieli od tak dawna radzić sobie z rządami, które od ponad 2000 lat mają władze i egzekwują ją, aby defraudować i nadużywać. To może być wyjaśnione poprzez mit (że prerogatywy rządowe były niezbędne), stający się tak oczywistym, że umknęło to nawet osobom, które studiują te kwestie od dłuższego czasu. Ale kiedy przydatność ustanowionej doktryny jest podważana, od razu wydaje się ona być bardzo krucha – tak napisał Friedrich August Hayek w książce „Denacjonalizacja pieniądza”.

 
Odpowiedz rządów, opartych na doktrynie Keynesa, na kryzys w bankowości skupia się na dalszym drukowaniu pieniędzy, co zapowiedział chociażby Bank Of England. W rezultacie, już teraz obserwuje się negatywne stopy procentowe, ekstremalną aprecjację cen nieruchomości, inflację na poziomie 40% w Argentynie, wzrost sentymentów narodowościowych oraz wiele potencjalnych barier dla wolnego handlu…nie wspominając wojen walutowych, depresji w Grecji.

 
Jednak spojrzenie na pracę zdobywcy nagrody Nobla, wskazuje, że istnieje na to lekarstwo. Jak pisze:

 
“Jeśli chcemy wolnego rynku i gospodarki rynkowej (czego pragną pewnie także zwolennicy tak zwanej gospodarki mieszanej), nie mamy innego wyjścia tylko zamienić monopol walutowy rządu oraz krajowe systemy pieniądza na wolną konkurencję.”

 
Najważniejsze stwierdzenie dotyczy istotnej cechy Bitcoin:

 
“Niestabilność gospodarki rynkowej w przeszłości jest konsekwencją wyłączenia najważniejszego regulatora mechanizmu rynkowego, pieniędzy, z możliwości regulowania samych siebie poprzez proces rynkowy…jedynie konkurencja na wolnym rynku może wziąć pod uwagę wszystkie okoliczności.”

 
Hayek twierdził, że „rząd zawiódł, musi zawieść i nadal będzie zawodził w dostarczaniu dobrych pieniędzy”, co oznacza, że trzeba pozwolić prywatnym instytucjom wydawać własny pieniądz:

 
“Pieniądze to nie jest wyjątek od zasady, mówiącej, że zainteresowanie samym sobą będzie lepsze niż produkowanie dobrych rezultatów… w rzeczywistości organ emitujący pieniądze powinien być świadomy, że kara za brak wypełnienia wszystkich oczekiwań, to straty przedsiębiorstwa. Wejście w to będzie zyskownym posunięciem, ale sukces będzie zależeć od  wiarygodności i zaufania, które mogą być wyrażone jedynie w jasnych intencjach. Może się wydawać, że taka sytuacja, gdzie liczy się na zysk będzie powodować powstanie lepszych pieniędzy niż rząd kiedykolwiek wyemitował.”

 

31.08.16