Unia Europejska skoncentruje się na rozwoju klasyfikacji zasobów kryptowalutowych i przepisów, wiceprezydent Komisji Europejskiej Valdis Dombrovskis stwierdził na posiedzeniu Rady ds. Gospodarczych i Finansowych w Wiedniu

 

11.09.2018

 

Według Dombrovskis, aktywa kryptowalut zostaną z nami na stałe, a rynek wciąż rośnie pomimo ostatnich spadków.

W celu rozwiązania głównych problemów związanych z kryptowalutami, EU skoncentruje się na głównym wyzwaniu, jakim jest klasyfikacja zasobów cyfrowych. Stwierdził również, że organizacja rozważy, czy istniejąca EU może zastosować rozporządzenie finansowe lub jeśli istnieje potrzeba opracowania nowych zasad.

Jak podkreślił Dombrovskis, komisja nawiązała już współpracę z europejskimi organami nadzoru, aby opracować tak zwane “mapowanie regulacyjne” aktywów cyfrowych, aby zapewnić solidną podstawę do ustalenia statusu kryptowalut, a także do utworzenia dalszych kroków w tym obszaże.

W swoim przemówieniu Dombrovskis zwrócił szczególną uwagę na ICO, określając je jako opłacalną formę alternatywnego finansowania i wskazując, że ICO wygenerowały w zeszłym roku 6 miliardów dolarów. Dombrovskis podkreślił ponadto, że liczba ta będzie znacznie większa w 2018 r.

Odnosząc się do innych problemów, Dombrovskis wspomniał o głównych zagrożeniach związanych z kryptowalutami, w tym o braku przejrzystości, ochronie inwestorów, integralności rynku, a także praniu brudnych pieniędzy i oszustwach.

W związku z tym łotewski polityk zasugerował, że należy monitorować dynamikę branży, podkreślając znaczenie współpracy z globalnymi partnerami w Radzie Stabilności Finansowej (FSB) i G20.

Tego lata FSB twierdził, że ​​aktywa kryptowalutowe nie stanowią istotnego zagrożenia dla globalnej stabilności finansowej, podczas gdy sfera wciąż wymaga dogłębnego monitorowania ze względu na szybki rozwój rynku.