Bank centralny Litwy wydał wskazówki dotyczące zbiórek typu ICO

 

 

 

12.10.2017

Czterostronicowa instrukcja zawiera dwie sekcje: jedna z nich w dużej mierze powtarza oświadczenie z 2014 r. skutecznie zakazujące bankom i instytucjom finansowym zajmowanie się lub w inny sposób działanie z kryptowalutami, a także inne, które dotyczą kwestii ICO. Podobna jest do wypowiedzi innych banków centralnych w kwestii prawnych skutków takich zbiórek.

W kwestii ICO lub sprzedaży tokenów bank centralny określił kilka przepisów krajowych, które mogłyby mieć zastosowanie – w zależności od charakterystyki projektu i funkcji tokena.

Marius Jurgilas, jeden z członków zarządu banku centralnego, powiedział w oświadczeniu:

Pomimo faktu, że takie działania nie są regulowane, to w istocie jest to pozyskiwanie funduszy od inwestorów, często nieprofesjonalnych, na finansowanie pewnej działalności. Ponieważ ryzyko utraty funduszy inwestorów i innych ryzyk jest szczególnie wysokie, uważamy, że oferta w pewnych przypadkach powinna podlegać wymogom legislacyjnym i ograniczeniom związanym z inwestycją.

Bank centralny stwierdził, że prawa Litwy dotyczące papierów wartościowych, crowdfundingu, zbiorowych planów inwestycyjnych i oferowania usług finansowych w szerszym zakresie mogą mieć wpływ na wykorzystywanie technologii Blockchain.

Jednocześnie wyjaśniono, że ​​nie ma konkretnego uregulowania dotyczącego ICO – czynnika, o którym zarówno organizatorzy, jak i inwestorzy powinni pamiętać.

[…] w odniesieniu do konkretnego ICO należy analizować i oceniać warunki tej zbiórki.