Próbując przejąć część zysków, rząd Łotwy może zaakceptować kryptowaluty jako legalny środek wymiany. Tegoroczna kampania podatkowa jest w toku, a urzędnicy nie mają zbyt wiele czasu. Dwie komisje parlamentarne i Ministerstwo Finansów wyraziły w tym tygodniu swoje poglądy na ten temat.

 

13.04.2018

 

Według łotewskiego ministerstwa finansów, 20% podatek może zostać nałożony na zyski kapitałowe z transakcji kryptowalutowych. Jej przedstawiciele ogłosili propozycję podczas spotkania z deputowanymi z sejmowej Komisji Budżetowej i Podatkowej w środę.

Niektórzy prawodawcy przypomnieli swoim kolegom i wyborcom, że kryptowaluty nie są uważane za prawny środek płatniczy w państwie bałtyckim i pochodzą z baniek spekulacyjnych i piramid finansowych. Członkowie Komitetu ds. Rynków finansowych i kapitałowych zauważyli jednak, że kryptowaluty takie jak Bitcoin może funkcjonować jako środek wymiany i wcale nie musi być bańką.

Ministerstwo Finansów ujawniło również, że łotewski rząd rozważa wprowadzenie kompleksowych przepisów dotyczących kryptowalut. Grupa powołana przez Premiera Mārisa Kučinskisa otrzymała za zadanie przygotowania propozycji. Według Baltic Reporter zbada ryzyko rynkowe, ale także oceni potencjalne korzyści związane z kryptowalutami.

Twórcy polityki często krytykowali kryptowaluty za niewykonanie jednej lub kilku funkcji pieniądza fiducjarnego – środka płatniczego, środka wymiany, jednostki rozliczeniowej i zasobu wartości. Wydaje się jednak, że przy założeniu dochodów budżetowych wymogi wobec wirtualnych pieniędzy nie są tak surowe a urzędnicy chętnie nakładają podatki. Oznaczanie środków wymiany daje teraz władzom łotewskim możliwość opodatkowania transakcji kryptowalutowych. Być może, jeśli pomyślą o podatku VAT, status środka płatniczego zostanie również przypisany. Obecnie nie ma obowiązku płacenia podatku od kryptowalut w przypadku płatności za towar bądź usługę.

Kryptowaluty nie są objęte żadną łotewską ustawą, ale władze w Rydze twierdzą, że dochody z handlu kryptowalutą podlegają podatkowi dochodowemu od osób fizycznych i prawnych. Kraj ma jednolitą stawkę podatku dochodowego w wysokości 23%. Przychody z tytułu dywidend i odsetek podlegają opodatkowaniu w wysokości 10% i 15% podatek jest należny od zysków kapitałowych z akcji, nieruchomości i własności intelektualnej. Standardowa stawka podatku od towarów i usług wynosi 21%. Transakcje finansowe są zwolnione z podatku VAT. Deklaracje podatkowe na Łotwie są składane od 1 marca do 1 czerwca roku następującego po roku podatkowym.

Łotwa nie jest pierwszym krajem w Europie, który chciałby opodatkować kryptowaluty przed przyjęciem odpowiednich regulacji. Rządy na całym kontynencie zdecydowały się korzystać z kryptowalutowych dochodów i zysków, pomimo ich negatywnego nastawienia do niegwarantowanych pieniędzy . Stawki podatkowe różnią się znacznie w poszczególnych państwach członkowskich EU. Podatek dochodowy i podatek od zysków kapitałowych są często nakładane na przychody związane z kryptowalutami.

Białoruś jest pozytywnym wyjątkiem. Administracja prezydenta Łukaszenki zalegalizowała działania kryptowalutowe, stwarzając dogodne warunki dla rozwoju branży. Jego dekret nr 8, który wszedł w życie 28 marca, wprowadził ulgi podatkowe i inne zachęty do 2023 r. Żadne podatki nie zostaną nałożone na firmy, które kopią, emitują lub wymieniają jednostki cyfrowe.