Ustawodawcy luksemburscy wprowadzili ustawę 7363, która ma na celu ułatwienie korzystania z technologii Blockchain w usługach finansowych

 

15.02.2019

 

Celem nowej ustawy jest zapewnienie uczestnikom rynku finansowego większej przejrzystości i pewności prawnej w zakresie obrotu papierami wartościowymi za pomocą technologii Blockchain. Ustawa ma również na celu zwiększenie efektywności transferu papierów wartościowych poprzez zmniejszenie liczby pośredników.

Według “Luksemburg Time”, ustawa potwierdza, że transakcje wykonane przy użyciu technologii Blockchain mają ten sam status prawny i ochronę, co transakcje dokonywane tradycyjnymi metodami. Spośród 60 parlamentarzystów tylko dwóch członków lewicowej partii déi Lénk głosowało przeciwko ustawie.

Luksemburg jest znany z proaktywnego podejścia do technologii Blockchain. W listopadzie 2018 r. Uniwersytet Luksemburski nawiązał współpracę z platformą transakcyjną VNX Exchange z siedzibą w Luksemburgu, aby poprawić bezpieczeństwo cyfrowych zasobów. W ramach współpracy Uniwersytet Luksemburski pomógł VNX rozwinąć wyższy poziom bezpieczeństwa sieci dla zasobów cyfrowych.

Źródło obrazu: 123rf.com