Ponad jedna czwarta młodszych Niemców jest gotowa kupić kryptowaluty, jak wynika z niedawnego sondażu przeprowadzonego przez niemieckie centra konsumenckie Hesji i Saksonii

 

06.11.2018

 

Centra konsumenckie są organizacjami non-profit, wspieranymi przez rząd, organizowanymi na poziomie związków zawodowych. Koncentrują się one na ochronie konsumenta oprócz świadczenia usług doradczych.

Centra dwóch niemieckich landów, których populacja liczy ponad 10 milionów ludzi, przeprowadziły wspólną ankietę wśród użytkowników. Według lokalnych mediów biznesowych Wirtschaftswoche, ankieta sondowała tysiąc Niemców w wieku od 18 do 39 lat.

Ponad połowa respondentów, 55 procent, twierdzi, że słyszała o kryptowalutach. 77 procent osób znających waluty cyfrowe przyznaje, że nie zainwestuje w nie.

Zapytani o to, jak postrzegają czynnik ryzyka kryptowalut, 70 procent uczestników stwierdziło, że krypto handluje się ryzykownie lub bardzo ryzykownie. W wydaniu zauważono, że istnieje silna korelacja między oszacowaniem ryzyka a wiekiem respondenta. Podczas gdy 54 procent osób w wieku od 30 do 39 lat uważa inwestycje kryptowalutowe za niebezpieczne, 28 procent respondentów w wieku od 18 do 29 lat uważa, że ​​zakup kryptowalut może przynieść zysk.

Warto zauważyć, że sama ankieta dostarcza ostrzeżenia o ryzyku związanym z inwestowaniem w cyfrowe waluty. Wolf Brandes, lider zespołu rynków finansowych w Centrum Konsumenta w Hesji, pisze:

“Inwestorzy muszą wiedzieć, że kryptowaluty pod względem inwestycji to szare rynki kapitałowe, nie ma regulacji ani ochrony inwestorów”

Ta sceptyczna postawa wobec kryptowalut jest wspólna w niemieckim rządzie. We wrześniu niemiecki minister finansów Olaf Scholz oświadczył, że kryptowaluty nie zastąpią pieniądza fiducjarnego, dodając, że nie mają one znaczącego znaczenia gospodarczego. Porównał także kryptowaluty do gorączki tulipanów w Holandii w XVII wieku.

Ostatnie badania przeprowadzone przez serwis badawczy YouGov Omnibus wykazał, że amerykańska młodzież najbardziej interesują się kryptowalutami, z których 36 procent twierdzi, że wolałoby używać walut cyfrowych niż dolara. Kolejna ankieta przeprowadzona przez amerykańską firmę Clovr, zajmującą się analizą bankwoą, wykazała, że ​​inwestycja w kryptowaluty jest najbardziej popularna.

Źródło obrazu: 123rf.com