Niemieckie Federalne Biuro ds. Migracji i Uchodźców (BAFM) oświadczyło, że technologia Blockchain ma daleko idący potencjał poprawy procedur azylowych

 

28.03.2019

 

Dokument został zredagowany przez BAFM i napisany przez Grupę Projektową Inżynierii Systemów Biznesowych i Informatycznych Instytutu Technologii Informacyjnych Fraunhofer FIT.

Badanie – podjęte przez BAFM, Fraunhofer FIT i nienazwanego partnera technologicznego w pierwszej połowie 2018 r. – koncentrowało się na ocenie potencjału technologii Blockchain w celu wsparcia dwóch kluczowych aspektów procedur azylowych: stworzenia niezawodnych i bezpiecznych tożsamości cyfrowych oraz poprawy komunikacji i współpracy między organami na poziomie miejskim, landowym i krajowym.

Trzej partnerzy skorzystali z prywatnej wersji Blockchain pochodzącego z Ethereum, wykorzystując algorytm konsensusu.

Blockchain może umożliwić tworzenie cyfrowych tożsamości dla uchodźców, którzy nie posiadają dokumentu potwierdzającego tożsamość, w oparciu o dane biometryczne zebrane w momencie ich początkowej rejestracji w kraju przyjmującym. Ta niezmienna tożsamość wspierałaby następnie dalsze aspekty procedury azylowej i zapewniała spójną i bezpieczną identyfikację każdego wnioskującego o azyl w wielu organizacjach.

„Blockchain może być „cyfrowym aktywatorem” europejskiego federalizmu w kontekście azylu. Europejska platforma zdecentralizowanego zarządzania procedurami azylowymi umożliwiłaby przejrzyste przechowywanie miejsca pierwszej rejestracji osoby. Tożsamości cyfrowe są jako takie agnostyczne w skali kraju i mogą w ten sposób wspierać jedność Europy na poziomie podstawowym”.

Źródło obrazu: 123rf.com