Sekretarz Generalny ONZ António Guterres stworzył “Panel Wysokiego Szczebla ds. Współpracy Cyfrowej”, który skupia się na wdrożeniu zastosowań technologii Blockchain

 

15.07.2018

 

Panel, o którym mówi się, że jest “pierwszym tego rodzaju”, zgromadzi 20 wybitnych osobistości z branży, społeczeństwa obywatelskiego i środowisk akademickich, aby poradzić sobie z wpływem technologii cyfrowych na światową gospodarkę i społeczeństwo – wpływ na “niespotykaną dotąd skalę”, w słowach Guterresa.

Reprezentując nowy organ w imieniu Sekretariatu ONZ, dyrektor wykonawczy i współprzewodniczący, Ambasador Amandeep Gill, powiedział:

Nie można patrzeć na “web 3.0” bez patrzenia na Blockchain lub bez patrzenia na sztuczną inteligencję […] mamy nadzieję, że poprzez dyskusję o tych różnych domenach cyfrowych […] pod względem praw człowieka, w warunki prywatności, jeśli chodzi o subwersję demokracji, możemy wyjść z pewnymi wspólnymi zasadami … umocnienia współpracy ponad granicami.

Gill podkreślił możliwości i zagrożenia oraz niezamierzone konsekwencje cyfrowej transformacji, powołując się na rosnące obawy dotyczące zarówno cyberataków, jak i podejrzeń o manipulowanie wyborami.

Ambasador uznał, że “przekrojowe” podejście panelu do nowych technologii, takich jak Blockchain i sztuczna inteligencja, umożliwiłoby zmaksymalizowanie jego wpływu w ciągu dziewięciomiesięcznego mandatu.