Dotyczy: projekt ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, ustawy – Ordynacja podatkowa oraz zmianie niektórych innych ustaw

 

10.09.2018

 

Szanowny Panie Ministrze,

W związku z opublikowanym w dniu 24 sierpnia 2018 r. na stronach Rządowego Centrum Legislacji projektu z tego samego dnia ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, ustawy – Ordynacja podatkowa oraz zmianie niektórych innych ustaw, Polskie Stowarzyszenie Bitcoin przedstawia następujące stanowisko. Jako stowarzyszenie pragniemy odnieść się do zmian podatkowych dotyczących walut cyfrowych. W​ naszej ocenie proponowane rozwiązania nie wpłyną w sposób pozytywny na branże i doprowadzą do emigracji wiele osób zawodowo zajmujących się kryptowalutami, w szczególności tzw. traderów oraz drobnych inwestorów. Ograniczenie opodatkowania z 32% do 19% jest w naszej ocenie krokiem niewystarczającym. Jednocześnie pozostałe zmiany (np. zmiana źródła przychodów i zakaz rozliczania strat), w sposób jednoznaczny wprowadzają rozwiązania krzywdzące inwestorów kryptowalutowych.

Proponowane ​ przez Ministerstwo Finansów rozwiązanie podatkowe dotknie głównie drobnych inwestorów. Portfele kryptowalutowe mające więcej niż rok o wartości ponad 10 mln zł nie są rzadkością w naszym kraju. W takich przypadkach jedynym racjonalnym postępowaniem dla inwestorów jest emigracja do Niemiec lub pozostałych krajów z 0% podatkiem od sprzedaży kryptowalut.

Niemcy są jednak najlepszym przykładem z dwóch powodów. Jest to kraj graniczący z Polską i znajdujący się w Strefie Shengen, po drugie jest to kraj o wiele bogatszy od Polski, lepiej rozwinięty, ale mimo to z zerowym podatkiem od zrealizowanych zysków z kryptowalut. Brak stosowania podobnych lub lepszych warunków opodatkowania spowoduje naturalną zachętę do arbitrażu regulacji podatkowych i emigracji. Nawet zakładając dziewiętnastoprocentowy podatek od sprzedaży, przy kapitale na poziomie 10 mln zł istnieje potencjalna możliwość optymalizacji i zorganizowania sobie życia w Niemczech za oszczędzone 2 mln zł. W przypadku kolejnej fali wzrostów na rynkach walut cyfrowych liczba osób o takiej wartości zgromadzonego kapitału w kryptowalutach wzrośnie. Rozwiązaniem problemu potencjalnej ucieczki podatników może być oczywiście próba obciążania ich za pomocą exit tax i wykorzystanie do tego danych gromadzonych przez KAS. W naszej ocenie, rozwiązanie to (wykraczające poza zakres unijnej Dyrektywy ATAD), jest krzywdzące dla polskich inwestorów.

Proponujemy dużo lepsze naturalne rozwiązanie polegające na zwiększeniu wpływów z podatku VAT dzięki zachęcaniu Polaków i zagranicznych inwestorów do wydawania kryptowalut w Polsce (płacenia kryptowalutami za towary i usługi). W ten sposób każda transakcja handlowa obciąża konsumenta podatkiem VAT. Jest to świetny sposób, aby zachęceni zerowym podatkiem dochodowym od transakcji konsumenci wydawali na konsumpcję w Polsce, a nie innych jurysdykcjach. Brak podatku od zrealizowanych zysków ma jeszcze tę zaletę. Nie nakłada skomplikowanych obowiązków ewidencji transakcji takiej wymiany do celów obliczenia podatku, co w praktyce z racji na mnogość portfeli, giełd, źródeł kursu byłoby kuriozalne i kosztowne w realizacji i wielu przypadkach niemożliwe w realizacji.

Dodatkowo sugeruje się wprowadzenie do polskiego porządku prawnego brakującej definicji pieniądza prywatnego, która to konstrukcja jest zdefiniowana w prawie niemieckim. Dzięki temu unika
się w konsekwencji absurdów prawnych związanych z definiowaniem walut cyfrowych i zaklinaniem rzeczywistości odnośnie nieistnienia koncepcji walut prywatnych w przestrzeni rozważań dotyczących
pieniądza oraz wielokrotnego definiowania walut cyfrowych i prywatnych w różny sposób na potrzeby różnych podatków.

Reasumując postuluje się:

● całkowitą abolicję podatku PCC i dodanie wyłączenia poboru tego podatku w przypadku walut cyfrowych
● zwolnienie z podatku dochodowego obrotu walutami cyfrowymi,
● wprowadzenie koncepcji pieniądza prywatnego do porządku prawnego lub nowelizacja ustawy dewizowej z uwzględnieniem walut wirtualnych,
● w przypadku sztywnego stanowiska odnośnie 19% stawki podatku, dodanie kwoty de minimis dla transakcji płatniczych poniżej kwot definiowanych w dyrektywie AMLD4 wymagających pełnej weryfikacji klienta, usuwając w ten sposób uciążliwość ewidencjonowania przez płatników drobnych transakcji płatniczych; wyłączenia całkowitego z poboru podatku dochodowego po roku (jak w Niemczech) lub dwóch latach (jak w Czechach) od zakupu jednostek walut cyfrowych
● umożliwienie pokrywania zobowiązań administracyjnych i podatkowych za pomocą walut cyfrowych,
● natychmiastowe zabezpieczenie Skarbu Państwa poprzez dołączenie waluty cyfrowej Bitcoin do puli rezerw walutowych na wypadek jej globalnego sukcesu,
● budowanie konkurencyjnego ekosystemu przyciągającego zagraniczne startupy i kapitał związany z walutami cyfrowymi do Polski, a nie do Niemiec,
● procedowanie projektu ustawy o Prostej Spółce Akcyjnej umożliwiającej wykorzystanie rejestru rozproszonego do tokenizacji papierów wartościowych.

Pragniemy wyrazić nadzieję, że proponowane zmiany spotkają się ze zrozumieniem i przychylnością Pana Ministra. Jednocześnie pragniemy wyrazić gotowość do współpracy, która mogłaby okazać się przydatna dla kształtowania przyszłych rozwiązań prawnych dotyczących rynku walut cyfrowych.

Z poważaniem,

Filip Pawczyński

Prezes Stowarzyszenia