Poniższa instrukcja opisuje sposób implementacji tokena dla waluty vSlice wewnątrz portfela Ethereum / Mist

 

 

 

05.06.2017

1. Jak obserwować kontrakty w portfelu Ethereum / Mist?

W portfelu Ethereum / Mist należy wybrać zakładkę „Contracts”, a następnie wybrać opcję „Watch contract”. Pojawi się okno o tej samej nazwie („Watch contract”), w którym należy:

  • w oknie „Contract name” wpisać VSL.
  • w oknie „Contract address” wpisać 0x5c543e7ae0a1104f78406c340e9c64fd9fce5170
  • skopiować „Application Binary Interface” i wkleić kod do interfejsu JSON:


[{"constant":true,"inputs":[],"name":"numOfCurrentEpoch","outputs":[{"name":"","type":"uint256"}],"payable":false,"type":"function"},{"constant":false,"inputs":[{"name":"spender","type":"address"},{"name":"value","type":"uint256"}],"name":"approve","outputs":[{"name":"ok","type":"bool"}],"payable":false,"type":"function"},{"constant":true,"inputs":[],"name":"totalSupply","outputs":[{"name":"supply","type":"uint256"}],"payable":false,"type":"function"},{"constant":false,"inputs":[{"name":"from","type":"address"},{"name":"to","type":"address"},{"name":"value","type":"uint256"}],"name":"transferFrom","outputs":[{"name":"ok","type":"bool"}],"payable":false,"type":"function"},{"constant":false,"inputs":[],"name":"disableTokenSwapLock","outputs":[],"payable":false,"type":"function"},{"constant":true,"inputs":[],"name":"currentSwapRate","outputs":[{"name":"","type":"uint256"}],"payable":false,"type":"function"},{"constant":true,"inputs":[],"name":"walletAddress","outputs":[{"name":"","type":"address"}],"payable":false,"type":"function"},{"constant":true,"inputs":[{"name":"who","type":"address"}],"name":"balanceOf","outputs":[{"name":"value","type":"uint256"}],"payable":false,"type":"function"},{"constant":false,"inputs":[{"name":"to","type":"address"},{"name":"value","type":"uint256"}],"name":"transfer","outputs":[{"name":"ok","type":"bool"}],"payable":false,"type":"function"},{"constant":true,"inputs":[],"name":"EPOCH_LENGTH","outputs":[{"name":"","type":"uint256"}],"payable":false,"type":"function"},{"constant":true,"inputs":[],"name":"UNLOCKED_TIME","outputs":[{"name":"","type":"uint256"}],"payable":false,"type":"function"},{"constant":true,"inputs":[],"name":"LOCKED_TIME","outputs":[{"name":"","type":"uint256"}],"payable":false,"type":"function"},{"constant":true,"inputs":[],"name":"creationTime","outputs":[{"name":"","type":"uint256"}],"payable":false,"type":"function"},{"constant":true,"inputs":[{"name":"owner","type":"address"},{"name":"spender","type":"address"}],"name":"allowance","outputs":[{"name":"_allowance","type":"uint256"}],"payable":false,"type":"function"},{"constant":true,"inputs":[],"name":"tokenSwapLock","outputs":[{"name":"","type":"bool"}],"payable":false,"type":"function"},{"constant":false,"inputs":[{"name":"newTokenHolder","type":"address"},{"name":"etherAmount","type":"uint256"}],"name":"mintTokens","outputs":[],"payable":false,"type":"function"},{"constant":true,"inputs":[],"name":"lock","outputs":[{"name":"","type":"bool"}],"payable":false,"type":"function"},{"inputs":[{"name":"initial_balance","type":"uint256"},{"name":"wallet","type":"address"}],"type":"constructor"},{"anonymous":false,"inputs":[{"indexed":false,"name":"newTokenHolder","type":"address"},{"indexed":false,"name":"amountOfTokens","type":"uint256"}],"name":"TokenMint","type":"event"},{"anonymous":false,"inputs":[],"name":"TokenSwapOver","type":"event"},{"anonymous":false,"inputs":[],"name":"Locked","type":"event"},{"anonymous":false,"inputs":[],"name":"Unlocked","type":"event"},{"anonymous":false,"inputs":[{"indexed":true,"name":"from","type":"address"},{"indexed":true,"name":"to","type":"address"},{"indexed":false,"name":"value","type":"uint256"}],"name":"Transfer","type":"event"},{"anonymous":false,"inputs":[{"indexed":true,"name":"owner","type":"address"},{"indexed":true,"name":"spender","type":"address"},{"indexed":false,"name":"value","type":"uint256"}],"name":"Approval","type":"event"}]

Potwierdzić
wszystko za pomocą przycisku „OK”.

vSlice

vSlice

 

 

2. Jak obserwować token w portfelu Ethereum / Mist?

W portfelu Ethereum / Mist należy wybrać zakładkę „Contracts”, a następnie opcję „Watch token” aby otworzyć okno „Add token”. Następnie należy:

  • w oknie „Token Contract address” wpisać
    0x5c543e7ae0a1104f78406c340e9c64fd9fce5170.

  • wypelnić pola “Token name”, “Token symbol” oraz “Decimal places of smallest unit” kolejno: vSlice, VSL, 16
  • zatwierdzić operację przyciskiem „OK”.

vSlice

vSlice

 

3. Jakie są opłaty za transakcje z użyciem vSlice?

 

Opłata transakcyjna nie różni się od tej dokonywanej na Ethereum i wnosi proporcjonalną ilość gas (jednostka używana do opłat transakcyjnych w portfelu Ethereum / Mist, około 0.018 ETH za milion jednostek gas) co do wielkości transferu, który ma zostać przesłany.

 

4. Jak wypłacić vSlice?

 

Należy wejść w zakładkę “Contracts” w górnym menu, wybrać wcześniej utworzony kontrakt vSlice i z górnego menu wybrać opcję “Send”. Otworzy się okno, w którym do wypelnienia będą pola “To” – adres, aktóry chcemy wysłać transakcję, “Amount” – ilość waluty, którą chcemy wysłać. Poniżej znajduje się także suwak do regulacji prędkości transferu, wyrażony w opłacie gas – im wyższa ustawiona opłata, tym szybszy transfer. Aby wysłać transakcję, należy kliknąć przycisk “Send” na samym dole karty.

 

5. Jak wpłacać vSlice?

 

Należy wejść w zakładkę “Contracts” w górnym menu, wybrać wcześniej utworzony kontrakt vSlice i kliknąć opcję “Transfer Ether & Tokens”, a następnie uzupełnić pola “From” – z jakiego adresu przesyłamy transfer, “Amount” – ilość waluty, którą chcemy wysłać. Poniżej znajduje się także suwak do regulacji prędkości transferu, wyrażony w opłacie gas – im wyższa ustawiona opłata, tym szybszy transfer. Aby wysłać transakcję, należy kliknąć przycisk “Send” na samym dole karty.