W poniższym poradniku przedstawiamy proces instalacji portfela Zcoin oraz instrukcje odnośnie korzystania z jego opcji

 

 

 

05.06.2017

Instalacja portfela:

 

1. Windows:

Aby zainstalować portfel Zcoin na systemie Windows należy pobrać plik ze strony dewelopera (https://zcoin.io/get-zcoin/ ikona z logo Microsoft Windows), następnie zainstalować plik oraz poczekać na synchronizację z systemem.

 

2. Linux:

Aby zainstalować portfel Zcoin na systemie Linux należy pobrać plik ze strony dewelopera (https://zcoin.io/get-zcoin/ ikona z logo Linux), następnie otworzyć konsolę i użyć podanych niżej komend (wg informacji dewelopera, poniższe instrukcje działają na Mainnet stworzonym na podstawie Ubuntu 16.04):

GUI:

sudo apt install software-properties-common sudo add-apt-repository ppa:bitcoin/bitcoin sudo apt update sudo apt install
libdb4.8-dev libdb4.8++-dev sudo apt install build-essential libtool autotools-dev automake pkg-config
libssl-dev libevent-dev bsdmainutils sudo apt install libboost-all-dev sudo apt install libminiupnpc-dev sudo apt install qt4-default libqt4-dev libprotobuf-dev protobuf-compiler git clone https://github.com/zcoinofficial/zcoin.git cd zcoin qmake -spec /usr/share/qt4/mkspecs/linux-g++-64 -o Makefile zcoin.pro make -f Makefile ./zcoin-qt

Dla niektórych wersji Ubuntu pojawia się błąd powodujący brak pewnych elementów aplikacji, co udokumentowane jest na stronie pod linkiem (https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+source/bamf/+bug/1532226). Problem może zostać rozwiązany poprzez otwarcie i załadowanie się programu, a następnie otwarcie konsoli i wpisanie:

initctl restart unity-panel-service

co
powinno spowodowac poprawne działanie wszystkich elementów.

 

Daemon
(jeśli firewall jest włączony należy otworzyć port 8168):

sudo apt install software-properties-common sudo add-apt-repository ppa:bitcoin/bitcoin sudo apt update sudo apt install
libdb4.8-dev libdb4.8++-dev sudo apt install build-essential libtool autotools-dev automake pkg-config libssl-dev libevent-dev bsdmainutils sudo apt install libboost-all-dev sudo apt install libminiupnpc-dev git clone https://github.com/zcoinofficial/zcoin.git cd zcoin/src make -f makefile.unix ./zcoind --daemon put "rpcuser=NAZWAUŻYTKOWNIKA 
rpcpassword=HASŁOUŻYTKOWNIKA" in ~/.zcoin/zcoin.conf

 

Jak korzystać z protokołu Zerocoin?

Aby móc skorzystać w możliwości protokołu Zerocoin, umożliwiającego nam anonimizację naszej transakcji, należy w górnym menu portfela wybrać zakładkę „Zerocoin”, wybrać sumę Zcoinów, następnie użyć opcji „Mint Zerocoin”. Po tej operacji należy poczekać, aż status przesyłu Zcoinów uzyska potrzebne potwierdzenia podczas miksowania (może to zająć nawet kilka odzin ze względu na ograniczoną ilość cykli transakcyjnych). Aby cofnąć transfer należy kliknąć przycisk „Spend Zerocoin”. Przy pomocy przycisku „Export” można pobrać dane o transakcjach Zerocoin w postaci pliku .csv.

Zerocoin

Zerocoin

Jak wypłacać Zcoiny?

Z menu górnego należy wybrać zakładkę „Send”, wypełnić pola „Pay to” (adres na który chcemy dokonać transakcji), „Label” (nazwa pod którą zapisuje się odbiorcę) oraz „Amount” (ilość Zcoinów), wyrażana w kolejnych częściach Zcoina (np. w miliZcoinach czy mikroZcoinach). Po wypełnieniu wszystkich pól za pomocą przycisku „Send” kończymy wykonywanie transakcji. W lewym dolnym rogu znajdują się przyciski Add oraz „Clear” - umożliwiające kolejno zapisanie danych transakcji oraz wyczyszczenie wszystkich pól formularza. Obok nich znajduje się pole „Balance”, pokazujące nam stan naszego portfela. Przy polu „Pay to” znajdują się opcje wybrania odbiorcy z książki adresowej, dodania odbiorcy ze schowka oraz usunięcia odbiorcy.

Wypłacanie Zcoinów

Wypłacanie Zcoinów

Jak wpłacać Zcoiny?

Z menu górnego należy wybrać zakładkę „Receive”. Aby dodać nadawcę transkacji do książki adresowej należy kliknąć przycisk „Add Address”. Przy pomocy przycisku „Copy Address” można skopiować adres do schowka programu. Aby zatwierdzić otrzymaną transakcję należy kliknąć „Sign Message”. Akcja ta spowoduje przeksięgowanie przesłanych środków na nasz portfel. Przycisk „Export” pozwala na pobranie danych na temat otrzymanych przelewów.

Wpłacanie Zcoinów

Wpłacanie Zcoinów

Jakie są opłaty za transferowanie Zcoinów?

Opłata za transfer Zcoina jest dobrowolna i zapewnia szybszy proces zbierania potwierdzeń transakcji oraz szybszy jej przepływ pomiędzy wskazanymi adresami. Oplatę można ustawić w zakładce „Settings”, w dziale „Wallet”.

Opłaty

Opłaty