Bitcoin w Pakistanie – liczba transakcji rośnie z roku na rok

5.06.2017.

Większość państw azjatyckich, jak Chiny czy Japonia od dawna zajmuje się legalizacją kryptowalut, doskonale znając ich potencjał. W Pakistanie w 2014 roku wprowadzony został token Urdubit, który obecnie jest pierwszą platformą bitcoinową w tym państwie. Urdubit został stworzony w celu wspierania wymiany bitcoinowej w społeczeństwie i od tej pory cieszy się wielką popularnością.

Wysoki potencjał inwestycyjny Pakistanu wynika chociażby z sytuacji, w której kraj ten otrzymuje ok. 20 mln $ przelewów, a sama gospodarka dostarcza przychodów w wysokości 1 mln dolarów. Przyjęcie bitcoin w tym państwie oznacza zwiększenie zdolności budżetu państwa do generowania dodatkowego dochodu, ponadto BTC ma zwiększyć zarówno płatności i ich realizację jak i przyczynić się do polepszenia sytuacji na rynku przekazów pieniężnych.

Pakistan wprowadza legalizację BTC, podążając za znanymi już rozwiązaniami prawnymi, w których uznanie bitcoin za walutę obowiązującą w danym państwie było dobrym posunięciem. Wyjątkiem może być USA, gdzie banki nie honorują płatności cyfrowych.

Pakistan oferuje wprowadzenie pełnej akceptacji dla BTC jako środka płatniczego. Bitcoin w tym państwie można kupić między innymi dzięki serwisowi localbitcoins.com. Podjęte przez władzę działania, zmierzające w celu pełnej legislacji mają między innymi przeciwdziałać praniu brudnych pieniędzy, oszustwom i manipulacjom finansowym. W tym państwie liczba transakcji w kryptowalutach w ostatnich latach dynamicznie wzrosła, w związku z czym regulacje prawne, usprawniające przepływy transakcyjne były jedynie kwestią czasu.