Premier Słowenii opisał korzyści płynące z technologii Blockchain na początku bieżącego tygodnia, podkreślając, że nowy rząd skupia się na rozwoju tej technologii

 

 

 

13.10.2017

Premier Miro Cerar wypowiedział się na temat technologii Blockchain. Uwagę zwrócił w szczególności na to, że rząd “chce kreować Słowenię na najbardziej wpierający Blockchain kraj w Europie.”

Zaprosił do społeczności startupowej, a także ujawnił, że rząd patrzy na administracyjne aplikacje Blockchain.

Cerar stwierdził:

“Organy regulacyjne i ministerstwa już badają Blochcian, a państwo uczestniczy w działaniach na szczeblu europejskim w zakresie wprowadzania i regulacji tej technologii. Opracowujemy już podstawy wstępnego pilotażowego testowania technologii w administracji państwowej.”

Niedawno zainaugurowana grupa, która została ogłoszona 3 października, będzie działać jako punkt kontaktowy pomiędzy deweloperami Blockchain, interesami branżowymi i rządem słoweńskim, a także koordynować różne firmy, aby tworzyć materiały edukacyjne dotyczące tej technologii. Ministerstwo Administracji Publicznej kraju oficjalnie popiera wysiłek, który będzie odgrywać rolę w opracowywaniu nowych przepisów dotyczących technologii.

“Słowenia jako całość stawia sobie za cel bycie przyjaznym miejscem dla Blockchain, w tym celu ustanawia filary narodowego ekosystemu Blockchain w zakresie przekazywania i rozpowszechniania informacji, przyjęcia przepisów prawa i promocji wspierającego środowiska dla rozwoju firm działających w obszarze tej technologii.”

Jego uwagi są ściśle powiązane z oświadczeniami Słoweńskiej Rady Stabilności Finansowej, w których stwierdzono, że innowacje typu “Blockchain” są mile widziane z perspektywy rozwoju kraju.

W tym samym raporcie zarząd ostrzegł również obywateli przed inwestycjami w ICO oraz kryptowaluty, zauważając, że nie są one regulowane w kraju.