Banki centralne powinny pozostawić emisję walut cyfrowych korporacjom takim jak Facebook i JPMorgan, twierdzi PwC France

 

25.03.2019

 

Według Pauline Adam Kalfon z PwC France banki centralne powinny trzymać się z dala od emisji walut cyfrowych, dopóki duże korporacje nie przetestują tokenizacji walut fiducjarnych.

Gdy tylko kryptowaluty zostaną „przetestowane przez korporacje”, banki centralne powinny zrobić krok w kierunku kryptografii, argumentowała Kalfon, dodając, że zmniejszy to prawdopodobieństwo potencjalnie negatywnych skutków dla gospodarki wynikających z jakiegokolwiek banku centralnego emitującego walutę cyfrową.

Kalfon wyjaśniła, że bank centralny Francji, Banque de France, może nie być najlepszym podmiotem do uruchomienia projektu waluty cyfrowej, wyjaśniając, że bank będzie działał w ramach Europejskiego Banku Centralnego (EBC).

Jest oczywiste, że projekt na szczeblu europejskim byłby bardzo złożony i wymagający pod względem zarządzania, wymagający dostosowania i konsensusu politycznego wszystkich zainteresowanych stron z każdego państwa członkowskiego.

Źródło obrazu: 123rf.com