Szwajcarski Urząd Nadzoru nad Rynkiem Finansowym FINMA doradził bankom i innym instytucjom finansowym oszacowanie ryzyka związanego z kryptowalutami na poziomie 800 procent aktualnej wartości rynkowej

 

06.11.2018

 

Portal informacyjny Swissinfo podobno dostał kopię poufnego listu od FINMA do szwajcarskiego stowarzyszenia audytu, podatków i powierniczych (EXPERTsuisse), które wyjaśnia stanowisko agencji  w sprawie buforów kapitałowych dla aktywów kryptowalutowych.

W liście tym FINMA zaleca dostawcom usług finansowych przydzielenie wagi ryzyka w wysokości 800 procent w celu pokrycia ryzyka rynkowego i kredytowego, niezależnie od tego, czy pozycje są przechowywane w księdze bankowej czy handlowej.

Bitcoin jest obecnie notowany na poziomie 6 421 dolarów, co oznacza, że ​​przy obliczaniu wagi ryzyka aktywów bank musi przyjąć wartość wyższą niż 51 tys., dolarów za Bitcoina. Zgodnie z nową ofertą banki odłożyłyby ogromne kwoty kapitału w celu pokrycia ewentualnych strat na pozycjach kryptowalut.

Jak informuje Swissinfo, waga ryzyka 800% znajduje się na górnym końcu zakresu aktywów finansowych, co sugeruje, że FINMA postrzega inwestycję jako bardzo zmienną. Handel aktywami  jest wyceniany przez FINMA w podobny sposób, jak działalność funduszy hedgingowych, pomimo gwałtownego spadku cen krypto i późniejszej stabilności cen w tym roku.

Regulator ustala również pułap na handel kryptowalutowy na poziomie czterech procent całkowitego kapitału po skompensowaniu wszystkich pozycji długich i krótkich. FINMA nalega, aby instytucje informowały o osiągnięciu tego limitu.

FINMA zastrzega również, że kryptowaluty nie mogą być uważane za aktywa finansowe o wysokiej płynności przy ustalaniu wskaźników płynności, tj. Kapitału, który banki mogą wykorzystać do kompensowania strat krótkoterminowych.

Według Swissinfo, te standardy obsługi kryptowalut, które FINMA najwyraźniej przekazała bankom, będą obowiązywały do ​​następnego posiedzenia Bazylejskiego Komitetu Nadzoru Bankowego z 26-27 listopada.

Na początku października FINMA przyznała pierwszą krajową licencję na zarządzanie aktywami kryptowalutowymi. Dzięki nowej licencji Crypto Fund będzie w stanie legalnie oferować szeroką gamę produktów zbiorowego inwestowania, które śledzą Bitcoina i inne aktywa w tym fundusze krajowe.

Źródło obrazu: 123rf.com