RegTech jako podstawa tworzenia legislacji

 

30.05.2017.

 

Nie bez powodu mówi się, że regulacje branżowe (crypto) najpierw powstać muszą wewnątrz. RegTech rozwija się dynamicznie, pozyskując coraz to nowe rynki w skali globalnej. Kyckr Ltd, firma zajmująca się technologią regulacyjną pojawiła się na rynku amerykańskim, dzięki podpisanej umowie z Mizen Group LCC.

Głównymi produktami firmy są  narzędzia umożliwiające weryfikację poprawności administracyjno-prawnej oraz technologia wspierająca kwestie formalne w każdej organizacji. Wśród produktów wymienić można narzędzie oferujące sprawdzanie tożsamości firmy przy pomocy silnika Kyckr, czy aplikację sprawdzającą poprawności VAT – tak w kwestiach admisnitracyjno-organizacyjnych (rejestracja, obowiązki) jak i w kwestiach prawnych (stawki, opłaty).

Sektor RegTech, opracowujący rozwiązania technologiczno-regulacyjne jest doskonałym początkiem dążeń branży do ustanowienia wewnętrznych regulacji. Wypracowane wspólnie, przez wszystkie sektory branży we współpracy ze środowiskiem zewnętrznym sposoby organizacji, będą podstawą wszystkich późniejszych postanowień.

Podstawą przyjęcia właściwego stosunku do branży jest powstanie w systemie wewnętrznym odpowiednich legislacji i rozwiązań. Zarówno kwestie administracyjne jak i prawno-organizacyjne zależą przede wszystkim od organów i jednostek crypto. Struktury zewnętrzne nie mogą za to ponosić odpowiedzialności.

RegTech to stosunkowo młody sektor

RegTech to odpowiedź na kwestie regulacyjne.  Sektor powstał w roku 2016 i dopiero się rozwija. Wszystkie opracowane przez sektor technologie mają wspierać legalizację i prawną zgodność działania jednostki w określonym środowisku. Nawet jeśli w danej przestrzeni brak jest krajowych rozwiązań,  aktywność sektora RegTech całościowo wspiera prawną zgodność, dając rządowi możliwość jej weryfikacji.

Rozwój sektora jest rozwojem branży. Przyjęcie regulacji prawnych przez organy rządowe jest zatem kwestią czasu. Pojawienie się Kyckr na amerykańskim rynku jest możliwością na podjęcie przez USA bardziej szczegółowej współpracy administracyjno-organizacyjnej.