Mauritian Financial Services Commission (FSC) ustanawia ramy regulacyjne dla usług powierniczych aktywów cyfrowych

 

11.02.2019

 

Nowe rozporządzenie wejdzie w życie 1 marca i będzie wymagać od usług powierniczych przestrzegania obowiązujących ram prawnych w zakresie AML / CFT  zgodnie z najlepszymi praktykami międzynarodowymi. Harvesh Seegolam, szef Dyrektor FSC powiedział:

“FSC zobowiązuje się do wdrożenia ram umożliwiających rozwój IFC na Mauritiusie”

Zgodnie z oświadczeniem ramy te zostały opracowane po konsultacjach z Organizacją Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD) w zakresie zarządzania i regulacji cyfrowych aktywów finansowych, takich jak kryptowaluty.

W listopadzie zeszłego roku, Mauritian FSC po raz pierwszy opublikował projekt tych ram 5 listopada 2018 roku. Zgodnie z ogłoszeniem wydanym w tym czasie, kraj wyspiarski ma na celu ustanowienie regulacji dla usług powierniczych dla cyfrowych zasobów w celu umożliwić użytkownikom wspomnianych usług odpowiedni poziom bezpieczeństwa.

Ponadto w październiku 2017 r. State Bank of Mauritius (SMB) ogłosił, że będzie współpracować z firmą Fintech z firmą SALT (Secured Automated Lending Technology) w celu wykorzystania aktywów Blockchain jako zabezpieczenia pożyczek.

Źródło obrazu: 123rf.com