Niemieckie Federalne Ministerstwo Finansów zwalnia obywateli z obowiązku płacenia podatków, jeśli używają do płatności Bitcoina

 

02.03.2018

 

Sąd uzasadnił swoją decyzję podatkową stwierdzeniem, że uważa kryptowalutę za legalny środek płatniczy:

Tak zwane wirtualne waluty (kryptowaluty, takie jak Bitcoin) są uznawane za równie legalnym środkiem płatniczym, o ile te tak zwane wirtualne waluty zostały zaakceptowane jako alternatywne i umowne środki płatności przez strony zaangażowane w transakcję i nie ma żadnego innego celu niż wykorzystanie jako środka płatniczego

Zgodnie z decyzją konwersja z krypto na fiat lub odwrotnie jest klasyfikowana jako inne usługi podlegające opodatkowaniu”. Dlatego strona, która działa jako pośrednik dla tej wymiany, nie będzie opodatkowana. Zgodnie z tym przepisem operatorzy giełd kryptowalutowych mogą również zostać zwolnione z obowiązku płacenia podatku, jeśli dokonają zakupu i sprzedaży Bitcoina jako pośrednik we własnym imieniu

Decyzja sądu stwierdza również, że opłaty za wydobycie nie będą opodatkowane, ponieważ są płacone na zasadzie dobrowolności.

Wytyczne te odróżniają Niemcy od Stanów Zjednoczonych, w których Internal Revenue Service (IRS) traktuje Bitcoina jako nieruchomość, co oznacza, że ​​każdy zakup przy użyciu Bitcoina jest technicznie uważany za sprzedaż nieruchomości i dlatego podlega podatkowi od zysków kapitałowych.