Bank Federacji Rosyjskiej wydał publiczne oświadczenie w sprawie zagrożeń, jakie widzi w podstawowych ofertach monetarnych (ICO) i kryptowalutach

 

08.09.2017

 

Bank Centralny odpowiadając na szereg pytań inwestorów i mediów oświadczył, że monitoruje rynek kryptowalut i kontynuuje opracowywanie ram prawnych dla tej technologi.

Bank centralny Rosji przeciwstawia się kryptowalutom i powiązanym instrumentom finansowym w Federacji Rosyjskiej. Organ ten powtórzył również wcześniejsze oświadczenie ze stycznia 2014 r., Które wyraźnie porównuje Bitcoina do zastępczego pieniądza, czyniąc go nielegalnym w państwie Rosyjskim.

Bank podkreślił również wysokie ryzyko związane z handlem kryptowalutami i z powodu ostrych wahań kursu jest to niebezpieczne dla obywateli, wspomniał również o ICO, któremu również jest przeciwny.

W oświadczeniu czytamy

“Kryptowaluty są wydawane przez anonimowe firmy”

“Ze względu na anonimową naturę wydawania kryptowalut, obywatele i osoby prawne mogą być zaangażowane w nielegalną działalność, w tym prania pieniędzy pochodzących z przestępstw i finansowanie terroryzmu”

Biorąc pod uwagę wysokie ryzyko, bank Rosji uważa, że ​​przedwczesne jest przyjęcie kryptowalut, jak również wszelkich instrumentów finansowych nominowanych lub powiązanych z kryptowalutami, obieg i wykorzystanie w zorganizowanych transakcjach oraz w infrastrukturze rozliczeniowej i rozrachunkowej na terytorium Federacji Rosyjskiej do obsługi transakcji z udziałem kryptowalut i pochodnymi instrumentami finansowymi na ich terytorium jest nielegalne i będzie surowo karane.

Powołując się na powyższe, bank centralny doradzał obywatelom aby nie inwestowali w kryptowaluty gdyż jest to nie bezpieczne dla nich i grozi utratą środków dodaje również, że takich inwestycji mogą się podejmować wykwalifikowani inwestorzy, którzy mogą sobie pozwolić na ewentualną utratę środków.