Dotychczas nikt nie uregulował tematu ICO, Tokenów oraz zbiórek z ich udziałem, prowadzonych w kryptowalutowym świecie, chociaż wszystko powoli się zmienia

 

 

 

26.07.2017

Niedawno pisaliśmy o regulacjach prawnych ICO, prowadzonych przez Unię Europejską, jednakże  bez widocznych efektów. Wygląda na to, że w Stanach znacznie szybciej i lepiej określono “prawa i obowiązki” zbiórek opartych na Tokenach.

Amerykańska Komisja ds. Papierów Wartościowych i Giełd wydała dziś raport śledczy, ostrzegający uczestników rynku, że oferowane i sprzedawane cyfrowe aktywa przez “wirtualne” organizacje podlegają wymogom federalnych przepisów dotyczących papierów wartościowych. Takie oferty czy sprzedaż, prowadzone przez organizacje wykorzystujące technologię Blockchain lub Ledger, odnoszą się między innymi do tzw. “Initial Coin Offers” (ICO) lub “Token Sales”. Niezależnie od tego, czy konkretna transakcja inwestycyjna obejmuje oferowanie lub sprzedaż zabezpieczenia – niezależnie od użytej terminologii lub technologii – zależy od faktów i okoliczności, w tym od ekonomicznej rzeczywistości transakcji.

Raport SEC stwierdził, że Tokeny oferowane i sprzedawane przez “wirtualną” organizację znaną jako “DAO” to papiery wartościowe, a zatem podlegają federalnym prawom odnośnie papierów wartościowych. Raport potwierdza, że ​​emitenci papierów wartościowych z podziałem na papiery wartościowe lub papiery wartościowe z blokadą muszą rejestrować oferty i sprzedaż takich papierów wartościowych, o ile nie ma zastosowania ważne zwolnienie. Osoby uczestniczące w niezarejestrowanych ofertach mogą ponosić odpowiedzialność za naruszenia przepisów dotyczących papierów wartościowych. Dodatkowo giełda papierów wartościowych przewidująca obrót tymi papierami wartościowymi musi się zarejestrować, chyba że jest ona zwolniona z tego obowiązku. Celem federalnych przepisów dotyczących papierów wartościowych jest zapewnienie, że inwestorzy będą sprzedawać inwestycje, które zawierają wszystkie właściwe ujawnienia i podlegają nadzorowi prawnemu w zakresie ochrony inwestorów.

 

Jay Clayton, przewodniczący SEC powiedział:

SEC analizuje innowacyjne technologie (Ledger oraz Blockchain) i zachęca uczestników rynku do współpracy z nami. […] Staramy się wspierać innowacyjne i korzystne sposoby pozyskiwania kapitału, zapewniając przede wszystkim – inwestorów i naszych rynków.

 

Natomiast William Hinman, dyrektor ds. Oddział Finansów Korporacyjnych, powiedział;

Inwestorzy potrzebują wszystkich istotnych informacji przy okazji każdej nowej inwestycji, aby mogli podejmować w pełni odpowidzialne decyzje, a dzisiejsze sprawozdanie potwierdza, że ​​sponsorzy oferowanych usług wykorzystywanych w technologii Ledger czy Blockchain muszą odpowiadać przepisom o papierach wartościowych.

 

Raport SEC wskazje, że ​​Sekcja ds. Egzekwowania przepisów agencji rozpoczęła dochodzenie, czy DAO i podmioty powiązane i osoby fizyczne naruszają federalne przepisy dotyczące papierów wartościowych z niezarejestrowanymi ofertami i sprzedażą Tokenów DAO, w zamian za “wirtualną walutę”. DAO został opisany jako “kontrakt crowdfundingowy“, ale nie spełniałby wymogów rozporządzenia dotyczącego crowdfundingu, ponieważ między innymi nie był pośrednikiem-brokerem ani portalem finansowym zarejestrowanym w SEC czy Financial Industry Regulatory Authority.

 

Stephanie Avakian, współprzewodnicząca Sekcji Egzekwowania Sekretariatu SEC, uznaje, że:

Innowacyjna technologia, stojąca za tymi wirtualnymi transakcjami, nie zwalnia ofert papierów wartościowych i platform obrotu z ram regulacyjnych mających na celu ochronę inwestorów i integralność rynków.

 

Steven Peikin, z Działu Egzekwowania Przepisów, dodał:

Ponieważ ewolucja technologii nadal wpływa na sposób działania i pozyskiwania kapitału, uczestnicy rynku muszą być świadomi stosowania federalnych przepisów dotyczących papierów wartościowych.

 

W świetle faktów i okoliczności agencja postanowiła nie wnosić oskarżeń w tym przypadku czy zgłaszać naruszeń w raporcie, ale raczej chce ostrzec deweloperów i uczestników rynku: federalne przepisy dotyczące papierów wartościowych dotyczą tych, którzy oferują i sprzedają papiery wartościowe w Stanach Zjednoczonych, bez względu na to, czy podmiot emitujący jest tradycyjną firmą czy zdecentralizowaną autonomiczną organizacją, bez względu na to, czy te papiery wartościowe są kupowane za pomocą dolara czy wirtualnych walut, niezależnie od tego, czy są one rozprowadzane w formie poświadczonej lub za pośrednictwem technologii Ledger.

Biuro Edukacji i Ochrony Inwestorów wydało dziś biuletyn informujący inwestorów o inwestowaniu w ICO. Jak omówiono w raporcie, wirtualne monety lub Tokeny mogą być papierami wartościowymi i podlegać prawom federalnym w zakresie papierów wartościowych. Federalne przepisy dotyczące papierów wartościowych zapewniają wymogi ujawniania informacji i inne ważne zabezpieczenia, których inwestorzy powinni być świadomi. Ponadto biuletyn przypomina inwestorom o oszustwach inwestycyjnych oraz o tym, że nowe technologie mogą być wykorzystane do sporządzania programów inwestycyjnych, które mogą nie odpowiadać federalnym przepisom dotyczącym papierów wartościowych.

Badanie SEC w tej sprawie zostało przeprowadzone w biurze nowojorskim przez członków grupy roboczej ds. Rozproszonych Technologii Informacyjnych (DLTWG) – Pameli Sawhney, Daphna A. Waxmana i Valerii A. Szczepanik, która kieruje zespołem DLTWG – przy wsparciu od innych agencji Departamentu Finansów, Handlu i Rynków oraz Zarządzania Inwestycjami. Dochodzenie nadzorowała Lara Szalow Mehraban.

Oryginalne oświadczenie można znaleźć tutaj.