Doradcy Baracka Obamy spotkali się ostatnio z udziałowcami Fintech, aby przedyskutować, jak firmy mogą wspierać politykę gospodarczą.

Uczestnikami spotkania byli politycy, start-upy oraz inwestorzy. Celem było cyberbezpieczeństwo oraz sposoby na zarządzanie małymi firmami, rozwój gospodarki narodowej i pomoc konsumentom.

Potrzeba partnerstwa

Penny Pritzker, Sekretarz ds. Handlu, moderowała panel dotyczący pomocy rządowej dla innowatorów w celu zabezpieczenia odpowiednich środków na rozwój produktów i usług przy jednoczesnym wzmocnieniu konkurencyjności ekonomicznej kraju. Uczestnicy rozmawiali o tym, jak start-upy i firmy finansowe mogą współpracować, aby rozwinąć skalę innowacyjności. Dyskutowali również o roli rządu w nawiązywaniu tego typu partnerstwa.

Amerykański Departament Skarbu oraz Administracja Małych Firm rozmawiali o połączeniu małych i średnich firm z Fintech. Małe firmy wytwarzają około dwóch trzecich nowych miejsc pracy rocznie i zatrudniają niemal połowę pracowników w Stanach, ale mają one mniej kapitału i ograniczone możliwości rozwoju.

Prawa człowieka a Big data

Najnowszy raport na temat praw człowieka wskazał, że dane finansowe mogą chronić przed fałszerstwem i pomóc klientom zarządzać swoimi sprawami finansowymi, a osobom niemającym zdolności kredytowej – w uzyskaniu pożyczki. Jednak, takie możliwości przynoszą ryzyko zachowania prywatności i praw człowieka.

Roy Austin, zauważył, że Fintech powinno wspierać i możliwości, i prawa człowieka. Jason Furman z kolei poprowadził panel odnoszący się do zdrowia finansowego, Fintech i dostarczania usług finansowych wraz z przystępnymi prowizjami.

Fintech dotyka wszystkich

Aby upewnić się, że innowacje Fintech napędzają systematyczne usprawnienia i wspierają rozwój gospodarczy, panel zauważył potrzebę współpracy sektora publicznego i prywatnego w położeniu fundamentów pod gospodarki włączające.

Rezerwy Federalne sugerują blockchain

Janet Yellen, przewodnicząca Rezerw Federalnych, zauważyła, że globalny system fiskalny z pewnością skorzysta na współpracy z Bitcoin i blockchain i zachęciła banki centralne do przyswojenia wiedzy na ich temat oraz sposobu ich dystrybucji.

Nowe technologie w Europie

Komisja Gospodarcza i Monetarna przy Parlamencie Europejskim wydała raport, w którym opisuje zalety i wady walut wirtualnych i blockchain. Również rząd brytyjski rozważa dystrybuowanie grantów przy ich użyciu.