Ostatnie zachowania Bitcoina w świetle teorii fal Elliota

 

19.06.2017

 

Ceny instrumentów finansowych poruszają się według ściśle określonej liczby szczytów i dołków. Jest to podstawowe założenie teorii fal Elliota, pozwalające na wskazanie fazy impulsu złożonej z pięciu fal: 1, 2, 3, 4, 5. Wystąpienie ruchu pięciofalowego niesie ze sobą fazę korygującą, złożoną z trójfalowego ruchu ABC. Technicznie rzecz ujmując faza korygująca w trendzie wzrostowym będzie falą spadkową, natomiast w trendzie spadkowym  – będzie niosła wzrost.

Fale 1,3,5 są falami impulsu, natomiast 2,4 mają charakter korekcyjny. Fale składają się z podfal niższego rzędu, co przy zmniejszeniu interwału pozwala na obserwację ruchów fali. Do najwyższego szczytu zatem występuje ruch trendu, natomiast poniżej znajdować się będzie fala korygująca.

Analiza cyklu Bitciona w oparciu o teorię Elliota pozwala na zauważenie pewnych prawidłowości. Pierwsze i trzecie fale są przeważnie ze sobą związane, przy czym pierwszą liczy się od znacznego niskiego kursu.

Teoria fal zakłada, że fala trzecia w trendzie zwykle jest falą najdłuższą, a jej szczyt przebija szczyt fali pierwszej. Ponadto skrócenie fali 5 jest ostrzeżeniem – wskazuje na osłabienie lub wzrost siły rynku. W praktyce teorii fal Bitcoin przedstawiał się jak na poniższym wykresie.

 

Teoria fal zakłada następujące prawidłowości: fala 2 nie schodzi niżej dołka fali 1, ma możliwość zniesienia fali 1 w 100%; żadna formacja korygująca nie jest w stanie znieść całkowicie poprzedniej formacji pięciofalowej, a każda korekta jest równa wszystkim poprzedzającym korektom niższego stopnia (często zasięg 2 =4, jednak zasięgi wyznacza się przy pomocy zniesień Fibonacciego) i wraca do zakresu cen fali korygującej niższego stopnia (2 lub 4).

 

Teoria Elliota i formacje

 

Korekta wraca do zakresu cen fali korygującej – pierwszy dołek po ostatnim impulsie zbliżony jest do zakresu cen korygującej fali 4, drugi niższego rzędu zbliżony jest do załamania w trzeciej fali, co jest zapowiedzią odwrócenia.

Cykl rynkowy składa się ze 144 fal. Uzupełnieniem teorii Elliota jest teoria Dowa, zakładająca, że trend wzrostowy określany jest przez szczyty i dołki na coraz wyższym poziomie.

Dodatkowo umiejętne określenie formacji pozwala na określenie momentu, w którym znajduje się kurs. Formacja potrójnego szczytu (1<3<5) na zbliżonym poziomie cenowym (2.476,30$ – 2.914,08$ – 3.018,54$) jest sygnałem zbliżającego się odwrócenia trendu. Formacja odwróconej głowy i ramion, podczas której maleje wolumen obrotów, zapowiada odwrócenie się trendu spadkowego. Zasięg wybicia jest równy co najmniej wysokości od szyi do czubka głowy. Formacja podwójnego lub potrójnego dna również jest sygnałem odwrócenia trendu.

Formacje

Formacje

 

Zespół CryptoNews.pl nie odpowiada za jakiekolwiek działania podejmowane w związku z przeczytaniem artykułu. Handel i inwestowanie na rynku kryptowalut wiąże się z możliwym ryzykiem inwestycji.