Już drugi pozew w ciągu ostatnich tygodni został wniesiony przeciwko firmie

 

 

 

16.11.2017

Ponownie, pozew jest wniesiony jako pozew zbiorowy, tym razem w Federalnym Sądzie Okręgowym na Florydzie.

Zgłoszenie wyjaśnia, że ​​ICO było rzeczywiście ofertą zabezpieczenia, chociaż firma nie zobowiązała się do otrzymania zgody SEC na emisję papierów wartościowych, ani też nie dążyła do weryfikacji wszystkich inwestorów jako “akredytowanych” zgodnie z SAFT. Z zgłoszenia możemy się dowiedzieć, że:

Niezależnie od tego, że pozwani usiłują uniknąć rządowej i prywatnej kontroli, oczywiste jest, że finansiści faktycznie poszukiwali zysku w postaci papierów wartościowych i że pozwani promowali i przeprowadzali niezarejestrowaną ofertę papierów wartościowych, a nie charytatywną zbiórkę pieniędzy.

Pozew ten jest zgodny z pierwszym zgłoszeniem, złożonym wcześniej w Kalifornii, który twierdził, że Breitmans i zespół Tezos rzeczywiście oferowali papiery wartościowe swoim inwestorom i starali się wprowadzić ich w błąd w odniesieniu do charakteru inwestycji. Całkowita liczba powodów w akcie zbiorowym nie jest jeszcze znana.